thumb triatlon1Nyár közepén, július 6-9. között ismét megrendezik Tiszaújvárosban a sportot és a kultúrát kiválóan ötvöző Triatlon Fesztivált, melynek fénypontja az olimpiai kvalifikációs világkupa lesz.

thumb triatlon2Tiszaújváros 1997-ben adott otthont első alkalommal a triatlon világkupának, melyet 2019-ig, a világon egyedül álló módon megszakítás nélkül 23 alkalommal rendeztek meg. 2020-ban a covid-világjárvány miatt elmaradt a rendezvény, és a 21 éven át vele együtt járó Triatlon Nagyhét is. 2021-ben, a még köztünk levő koronavírus-járvány egészségügyi szabályozásaiból adódóan, valamint a szerényebb gazdasági lehetőségek hatására, és a fokozott kockázat miatt rövidített kísérőprogrammal és Európa-kupával tértek vissza a tiszaújvárosiak a sportág nemzetközi vérkeringésébe. 2022-ben, a már 4 naposra bővült Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál fénypontjaként a Prémium Európa-kupán a hazai pályán versenyző Lehmann Csongornak, illetve az újbudai színeket képviselő Bragmayer Zsanettnek köszönhetően kettős magyar győzelmet ünnepelhettek a sportbarátok, akik mintegy ráadásként a szintén a Tiszaújvárost erősítő Kiss Gergely meglepetés-bronzának is örülhettek.
Négynapos programsorozat
Az idén július 6-9. között megrendezendő Triatlon Fesztivál előkészületein Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, a szervezőbizottság két társelnöke, dr. Fülöp György polgármester és Márkus Balázs, a klub elnökségi tagja, valamint Márkus Gergely versenyigazgató, a World Triathlon szövetség sportigazgatója, továbbá a reszortfelelősök, és még sokan mások hosszú hónapok óta gőzerővel dolgoznak. A 2022-es résztvevőktől, sportolóktól, szponzoroktól és a városlakóktól pozitív volt a visszajelzés, ezért is maradnak a 4 napos programnál. A legnagyobb támogatóknak, Tiszaújváros önkormányzatának, valamint a Honvédelmi Minisztérium Sport Államtitkárságának, a Magyar Triatlon Szövetségnek, ezenkívül további cégeknek, vállalkozásoknak köszönhetően összeállt az idei rendezés anyagi háttere. Jelentős változás, hogy a Tisia Hotel Spa rendkívül színvonalas helyszínt biztosít a nemzetközi szövetségek munkatársainak fogadására, a versenyközpont kialakítására, a szakmai programok lebonyolítására.
Kerékpárral kezdenek
A sportesemények július 6-án, csütörtökön kora este a szabadidősportos kerékpározással veszik kezdetüket, majd este jön az ünnepélyes megnyitó és az első koncert a Városháztéren. A pénteki folytatásban a futásé a főszerep, először az amatőrök rajtolhatnak el a belvárosban, majd este indul az 1/3 Sunset Maraton. Szombaton reggel, a Tisza-parti sporttelepről rajtolhatnak a Tiszaújvárosi Turista Triatlonra nevezők.
A méltán népszerű Bogratlon Bográcsfőző Fesztivál ebben az évben is szombaton lesz, a Dísztó melletti városközponti parkban.
A kulturális programoknál nagy figyelmet fordítanak arra, hogy széleskörű, lehetőleg minden korosztály számára színvonalas műsort állítsanak össze.
A gyerekek számára bizonyára örömhír, hogy már csütörtökön délután megnyitja kapuit a közkedvelt Játszópark és egyéb gyermekprogramon is gondolkoznak a szervezők.
A világ-elit érkezik
Ami a nemzetközi versenyeket illeti, július 8-án, szombaton a Triatlon Junior Európa-kupa és a három év után visszatérő Triatlon Világkupa selejtezői kínálnak megmérettetési lehetőséget a rendkívül erősnek ígérkező mezőny tagjainak. A legjobb 30-30 sportoló állhat majd rajthoz a vasárnapi finálékban. A döntőket megelőzően - a Magyar Utánpótlás Gálán - hazánk legjobb gyermek és serdülő korcsoportos sportolói adhatnak számot felkészültségükről.
A világkupát illetően nagyon komoly elismerést, egyben megtiszteltetést jelent Tiszaújvárosnak, hogy a verseny ismét része az olimpiai kvalifikációs sorozatnak. Az utóbbi évek legerősebb versenyére számíthatunk, mivel a második 12 hónapos terminus legintenzívebb időszakában találkoznak a Tisza-partján a sportág világ-elitjének tagjai. Mivel a lebonyolítás - a selejtezős-döntős verzió - nem klasszikus, nincs abszolút papírforma, így biztos, hogy a vártnál is izgalmasabb lesz a magyar világkupa. Mivel hazánknak talán most van a legerősebb csapata, így a szurkolók itthon is láthatják legjobbjainkat.
A 2023-ban 14 állomásból álló Triatlon Junior Európa-kupa sorozat hetedik felvonása lesz Tiszaújvárosban. A szezon közepén, földrajzilag is az egyik legjobb helyen van a verseny, ezért a sportág nagyhatalmainak képviselői előszeretettel hozzák ide azokat a fiatalokat, akik előbb-utóbb itt fognak indulni a világkupán is.
SZIS

Tájékoztatás a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda a 2023/2024. tanév 1. évfolyamára történő általános iskolai beiratkozásról.
A 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése értelmében az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozás idejét a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8. § határozza meg.
A 2023-2024. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:
2023. április 20. (csütörtök) 8.00 - 18.00 óráig, 2023. április 21. (péntek) 8.00 - 18.00 óráig
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független.
A rendelet 23.§ (3) bekezdése, továbbá a 83.§ (1) és (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz.
A döntést írásba kell foglalni és azt írásban közölni a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója a tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.
Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő, törvényes képviselő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenti kérelmet az intézmény székhelyén kell benyújtani, de a Tiszaújvárosi Református Egyházközségnek címezve.
Ezen közlemény közzétételére az intézmény honlapján, valamint a helyben szokásos egyéb módon is sor kerül. További információ az intézmény honlapján olvasható.

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájába a 2023/2024. nevelési évre történő beiratkozás ideje:
2023. április 24. (hétfő) és április 25. (kedd).

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Nkt. 8.§ (2).
Azon gyermekeket szükséges beíratni, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén (3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.) az intézmény honlapjáról (www.kazinczyrefi.hu) letölthető „Óvodai felvételi kérelem” elnevezésű nyomtatványon történik
2023. április 24. és 25. napján 8:00-17:00 között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:
• a gyermek nevére kiállított, azonosságot igazoló hatósági igazolványok: személyazonosító, lakcímet igazoló
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ-kártyája
• a gyermek keresztlevele, amennyiben már van
• a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
• igazolás, bírósági végzés a törvényes képviselő személyéről (válás, különélés esetén)
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre fordított, közjegyző által hitelesített másolata
• Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma
• egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (szakértői vélemény, szakorvosi vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, egyéb igazoló, hivatalos irat)

Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független!
Az óvodai felvételről az intézmény igazgatója dönt, és írásban értesíti a szülőket a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) az intézmény székhelyén kell benyújtani, de a Tiszaújvárosi Református Egyházközségnek címezve. Szeretettel várjuk jelentkezésüket!


Content of popup