Négyszáz beavatkozás

Egyebek mellett Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról is tárgyalt novemberi ülésén a képviselő-testület. A grémium megállapította, hogy a tűzoltóság a tűzoltási, tűzvédelmi, műszaki mentési tevékenységét nagyon jó színvonalon látta el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (HTP) tűzoltóparancsnoka beszámolójában a 2022. október 15. és 2023. október 15. között a HTP illetékességi területén 397 beavatkozást igénylő eseményről adott számot, 117 esetben kaptak téves jelzést és 7 esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak. 

A parancsnoksághoz 8 esetben érkezett bejelentés utólagos tűzesetről, míg 56 alkalommal a lakosság a HTP kiérkezése előtt felszámolta a káreseményt. A fentiekből a beszámolási időszakban Tiszaújváros területén beavatkozást igénylő esemény 73 volt, téves jelzés 24, a kiérkezés előtt felszámolt események száma 11, utólagos tűzeset 2 esetben fordult elő. Szándékosan megtévesztő jelzés nem volt. A beszámoló kitér arra is, hogy a 2013. január 1-jétől megalakult járási rendszer keretében Helyi Védelmi Bizottságok jöttek létre, melyeknek vezetését a kormányhivatalok járási hivatalvezetői látják el. A beszámolási időszakban Tiszaújváros járásban polgári védelmi szempontból 51 ellenőrzést hajtottak végre, ebből 6-ot Tiszaújváros területén. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a 2016. január 1. után érettségizőknek 50 órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, amelyre a katasztrófavédelmen belül is lehetőségük van. A HTP a 2022/23-as tanévben 11 középfokú intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, és a tanévben 12 fő diák vett részt a közösségi szolgálatteljesítésben, összesen 504 órában. A HTP működési területén négy önkéntes tűzoltó egyesület és egy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik, együttműködési megállapodások keretében segítve a hivatásos egységek munkáját. Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a tűzoltóság feladatellátásának elősegítésére. Évtizedek óta kiváló az önkormányzat és a tűzoltóság közötti együttműködés, a város a lehetőségekhez mérten anyagilag is segíti a tűzoltóságot. 2023-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére a tűzoltólaktanya legénységi hálóiba klímaberendezések beszerzésére 1,5 millió forintos támogatást nyújtott az önkormányzat, Tiszaújváros polgármestere pedig 6 tűzoltót jutalmazott munkája elismeréseként.

0
Ünnepi Újvárosi Forgatag
Pályázat civil szervezeteknek

Kapcsolódó hozzászólások