Szerzői jog

A Krónika weblapon megjelent képi- és írásos tartalmak a Tisza Méda Kft. kizárólagos tulajdona.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. 

A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az Tisza Média Kft. oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, s azt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni nem engedélyezett. 

Nem engedélyezett továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.


A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti,
c) a Tisza Média Kft. írásban engedélyezte.

A hivatkozás formája: Tiszaújvárosi Krónika