thumb rezsi1Amennyiben a képviselő-testület november 24-ei ülésén elfogadja a javaslatot, december 1-jétől rezsitámogatásban részesülhetnek a rászorulók. Az áram-, gáz- és tűzifaszámlák kifizetéséhez nyújt anyagi segítséget az önkormányzat 2023. július 31-ig. Újabb intézkedések is várhatók az energiakrízis miatt: átmenetileg bezár a Derkovits Művelődési Központ és a Polgármesteri Hivatalban meghosszabbítják az igazgatási szünetet.

thumb rezsi2Az ügy fontosságára való tekintettel dr. Fülöp György polgármester - viszonylag szokatlan módon - hivatalos közösségi oldalán még a döntéshozatal előtt tájékoztatást adott a rezsitámogatás részleteiről.
„Az energia-veszélyhelyzet nem csak az önkormányzatokra ró óriási pénzügyi terhet és halaszthatatlan feladatokat, hanem a lakosságot is nagymértékben érinti. A jelenleg tapasztalható drasztikus energiaár-emelkedés, valamint a magas infláció és a gazdasági recesszió hatásait figyelembe véve szükségesnek éreztük a város szociális ellátórendszerének felülvizsgálatát és a támogatási rendszer kibővítését, melyről a november 24-i ülésén tárgyal majd a képviselő-testület” - írja a polgármester.
A tervezet szerint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott rendkívüli települési támogatás három jogcímen bővül 2022. december 1. és 2023. július 31. között:
A villamos energia díjtámogatás a szolgáltató által kiállított számlán szereplő, a villamos energiát lakossági piaci áron történő igénybevétel összege, de legfeljebb havi 5.000 forint, felszorozva a kérelem beadásától függő hónapok számával, de legfeljebb 8 hónappal, vagyis maximum 40.000 forint.
A földgázenergia díjtámogatás ugyancsak a szolgáltató által kiállított számlán szereplő, a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 15.000 forint, felszorozva a kérelem benyújtásától függő hónapok számával, legfeljebb 8 hónappal, azaz maximum 120.000 forint.
A tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás a fentiekben említett időszakban kiállított számlákon szereplő kifizetett összeg, de legfeljebb 120.000 forint lehet.
A támogatások jogosultsági értékhatárhoz kötöttek. Egyedül élő, vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-a (havi 142.500 forint), családos kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 460%-a (131.500 forint).
A polgármester a november 24-ei testületi ülés egy másik napirendi pontjára is kitér bejegyzésében. Dr. Fülöp György emlékeztet arra, hogy az önkormányzatnak is meg kellett hoznia azokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a problémák enyhítéséhez, és a lehető legkisebb mértékűre csökkentik a kiadásokat.
„A stratégiánk kialakításakor továbbra is lényeges szempont, hogy a racionalizálás ne eredményezzen leépítést, minőségromlást, és garantálja a város zavartalan működését, megőrizve a jól működő szociális ellátórendszerünket” - írja posztjában, majd ismerteti az energiakrízissel kapcsolatos újabb intézkedéseket, melyekről a november 24-i ülésen tárgyal a képviselő-testület.
E szerint a Derkovits Művelődési Központ épülete 2022. december 2. és 2023. február 28. között zárva lesz. A csaknem 2000 m2 alapterületű épület fűtési költsége ugyanis 3,8 millió forintról várhatóan 57 millió forintra emelkedne az új miniszteri hőrendelet értelmében ebben a fűtési szezonban.
A művelődési központ művészeti közösségeinek foglalkozásai és az egyéb rendszeres összejövetelek a Széchenyi úti próbateremben, a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, illetve a Hamvas Béla Városi Könyvtár előadótermében lesznek, a dolgozók a napi feladataik ellátását az intézmény más telephelyein, illetve egyéb önkormányzati épületben végzik majd.
A tervezett döntés mellett szól, hogy a decemberi feladatok nagyrészt az Adventi hangolódás programsorozathoz köthetőek, melyek szabadtéri rendezvények, tehát az épület bezárásától függetlenül megrendezhetők. A magyar kultúra napja alkalmából tervezett programok pedig az intézmény más épületeiben is megvalósíthatóak. A februári, elsősorban külső intézmények által szervezett programok (iskolai farsangok, Eötvös-bál) esetében pedig az egyeztetést követően az érintettek, új helyszínt keresnek a rendezvényeiknek.
A Polgármesteri Hivatal távfűtési költségeinek csökkentése érdekében meghosszabbítják az egyébként is tervezett igazgatási szünetet, ami azt jelenti, hogy 2022. december 23-ától 2023. január 8-áig lesz zárva a hivatal. A halaszthatatlan ügyek intézése érdekében azonban ügyeletet tartanak.
„A fenti intézkedések életbelépéséhez a képviselő-testület döntése szükséges.
Noha jogi lehetőségünk lenne rá, a közvilágítást közbiztonsági okok miatt nem korlátozzuk” - zárja bejegyzését a polgármester.
F.L.

thumb top100 1Elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági életének meghatározó vállalatait bemutató és a nettó árbevétel alapján rangsoroló TOP 100 kiadvány a megyei iparkamara, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei igazgatósága és az Észak-Magyarország együttműködésében. A tiszaújvárosi cégek a hagyományoknak megfelelően jól teljesítettek, a megyei TOP 100 Gazdasági Díjat pedig Marton Zsombor, A MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója nyerte el.

Immár 17 éves hagyomány, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint az Észak-Magyarország napilap együttműködése révén minden év őszén elkészül a megye gazdasági életét bemutató, elemző TOP 100 kiadvány, amely a gazdálkodók előző évben elért eredményei alapján százas rangsort állít fel.
A megyei székhelyű vállalkozások TOP 100-as rangsora a 2021-ben elért nettó árbevétel alapján készült. (Korábban rangsorolták a cégeket a legnagyobb hozzáadott érték és az átlagos állományi létszám alapján is.)
E szerint a BorsodChem Zrt. a listavezető, csaknem 929 milliárd forinttal. A második helyet a MOL Petrolkémia érdemelte ki mintegy 632 milliárd forinttal. A Jabil Circuit Kft. 281 408 millió forintos árbevétele az ötödik helyet eredményezte.
A 100-as rangsorban további 11 tiszaújvárosi céget találunk: Jabil Hungary Kft. (10.), Taghleef Industries Kft. (16.), Birla Carbon Kft. (20.), Inno-Comp Kft. (24.), TVK-Erőmű Kft. (29.), Bontexgeo Kft. (44.), Albis Plastic Kft. (49.), TiszaTextil Kft. (81.), Ad Plastik Tisza Kft. (83.), HB Pack Kft., (85.), Remat Zrt. (86.).
A végső rangsort nem befolyásoló egyéb mutatókat, 10-es listákat is közöl a kiadvány.
A 10 legnagyobb foglalkoztató között a 2. a Jabil, és 9. a MOL Petrolkémia, 3577, illetve 1103 fővel. A 10 legnagyobb exportbevételű cégek listáján 4 tiszaújvárosit találunk: 3. MOL Petrolkémia (359 715 millió), 6. Jabil Hungary (105 154 millió), 9. Taghleef (36 265 millió), 10. Birla Carbon (26 712 millió). A legnagyobb tárgyévi beruházási értékek alapján készült 10-es rangsorban csak egy tiszaújvárosi cég, a MOL Petrolkémia található, az viszont az első helyen 95 194 millió forinttal.
A TOP 100 kiadványt megyénk közéleti és gazdasági személyiségeinek részvételével adták át ünnepélyesen a százas rangsor tagjai számára. Hagyományosan ezen az esemény adják át egy ezzel megbízott, gazdasági szakemberekből álló zsűri értékelése alapján a megyei TOP 100 Gazdasági Díjat, melynek idei tulajdonosa Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója lett. „Büszkék vagyunk arra, hogy a MOL Borsodot és Tiszaújvárost választotta stratégiai bázisának. Ezáltal hatalmas mértékű vegyipari beruházások indultak el a megyében, amelyek az iparág csúcsára emelik ezt a régiót” - mondta a díjazott.
Kovácsné Fecz Csilla, a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának vezetője konkrét adatokkal szolgált a megye gazdasági állapotát illetően. Elmondta, hogy 2021-ben összesen 541 milliárd forintnyi adót fizetett be a megye a központi költségvetésbe, a gazdasági szférában a megyében 84 ezer adóalany van, hozzávetőlegesen egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban vannak köztük magánszemélyek, egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozók, gazdálkodó szervezetek.
Az adatok egyébként azt mutatják, hogy az ágazatok között a lista élén helycsere volt 2021-ben, a korábbi éllovas gépipar visszacsúszott a második helyre, az első pozícióban a vegyipar van, harmadik helyen áll a kereskedelem és a gépjárműjavítás, a negyedik a fémfeldolgozás.

thumb adomany1Egy hónap múlva karácsony. A különböző szervezetek saját profiljuknak megfelelően szerveznek ajándékgyűjtést - tartósélelmiszereket, ruhákat, játékokat, de vannak, akik bútorokat is elfogadnak.

thumb adomany2A Tesco áruház az Élelmiszerbank önkénteseinek adott otthont a hétvégén, három napon keresztül 150 áruházban várták a tartósélelmiszer-adományokat.
- Tavaly 155 tonna adományt gyűjtöttünk - mondja Nagy-Peidl Adrienn, a Tesco külső kommunikációs menedzsere -, ez több mint 370.000 adag ételnek felelt meg. Aki most elmulasztotta ezt az akciót, annak is lehetősége van adományozni november 30-ig áruházunk online felületén. Az összegyűjtött élelmiszereket az Élelmiszerbank az áruházak környékén működő karitatív szervezetek segítségével még karácsony előtt eljuttatja a nélkülözőknek, illetve utána a leghidegebbnek ígérkező januári hetekben.
Szilágyi Lia, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ családsegítője, és az Élelmiszerbank egyik önkéntese elmondta, hogy idén leginkább tésztát és tartós tejet kaptak, de hoztak cukrot, lisztet, olajat is.
- Az elején lassan indult be az adományozás - mondja Szilágyi Lia. - Azt tapasztaltuk, hogy kell egy kis idő. Ha az emberek látják, hogy már van a kosárban termék, akkor szívesebben raknak bele. Leginkább a családosok, és a középkorosztály az, aki adakozó, a fiatalok, idősebbek kevésbé.
Nagy Dániel egy-egy karton tejet, rizst és tésztát hozott az Élelmiszerbanknak.
- Fontosnak tartom, hogy adakozzunk a rászoruló családoknak - mondja Dániel. - Ahogy nekünk is jut az asztalra mindenféle finomság az ünnepek alatt, úgy nagyon örülök, ha hozzá tudok járulni azoknak, akik nincsenek ilyen jó helyzetben.
Idén már 30 éve, hogy az MSZP tiszaújvárosi szervezetének nőtagozata karácsonyi gyűjtést szervez. A felajánlásokat a Városgazda Nonprofit Kft. épületében, a Tisza úti piaccal szemben várják majd.
- December 5-étől 10-éig fogjuk az ajándékokat gyűjteni - mondja Vendlerné Polyák Ilona főszervező. - Ebben lehetnek ruhák, gyermekjátékok, cipők, műszaki cikkek, de lehetnek bútor felajánlások is, amelyeket majd telefonos segítséggel továbbítunk az igénylők részére.
A Hunyadi iskolában is szervezik már a szokásos, immáron 15 éves hagyományú cipős doboz ajándékgyűjtést.
- Általában mesekönyveket, játékokat hoznak a szülők - mondja Markovicsné Szabó Enikő intézményvezető -, de előfordul, hogy ruhákat is tesznek a csomagba. Az osztályfőnökök ajánlanak az osztályukból legjobban rászoruló gyerekeket, így személyre szabottan, nekik állítjuk össze az adományokból a kis cipős dobozokat.
Surányi P. Balázs

A hétvége számokban

thumb adomany3• Összesen 241 231 kilogramm tartós élelmiszer gyűlt össze az ország 334 áruházában.
• Ebből 48 246 darab, egyenként 5 kilogrammos élelmiszercsomag készül, tehát percenként 30 darab pakk összeállításához szükséges mennyiség jött össze.
• A csomagok általában lisztet, cukrot, tésztát, rizst, konzerveket, olajat, tartós tejet, édességet és adott esetben bébiételt tartalmaznak.
• Súly alapján száraztésztát adományoztak a legtöbben, összesen 47 925 kilót, de szép mennyiség érkezett konzervekből, rizsből, tartós tejből és édességből is.

thumb nepszamlalas1Lezárult a 2022. évi népszámlálás második, számlálóbiztosi szakasza. A számlálóbiztosok az elmúlt egy hónapban több mint 2 millió személyi kérdőívet rögzítettek és 5 millió címet ellenőriztek. Azok, akik eddig nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, pótösszeírás keretében november 21. és 28. között, a települési jegyzőt felkeresve tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet.

November 20-án lezárult a 2022-es népszámlálás számlálóbiztosi szakasza. A mintegy 23 ezer számlálóbiztos országszerte 5 millió címet, ezen belül 4,6 millió lakcímet, illetve további mintegy 400 ezer egyéb címet, például nyaralót, üres telket, valamint különféle intézmények címét ellenőrizte. A számlálóbiztosok közel 1,5 millió címen írták össze a lakások jellemzőit, és 2,2 millió személyi kérdőívet töltöttek ki az adatszolgáltatók közreműködésével. Az internetes önkitöltési szakaszban rögzített 7 millió kérdőívvel együtt már 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be a népszámlálás rendszerébe.
- Büszkék vagyunk arra a szakszerű és elhivatott munkára, amelyet a számlálóbiztosok az elmúlt egy hónapban végeztek - nyilatkozta Kovács Marcell, a KSH népszámlálási projektvezetője. - A számlálóbiztosok nagyon fontos szerepet töltöttek be a népszámlálás során, hiszen a háztartások jelentős része az ő segítségükkel vett részt az adatgyűjtésben. A népszámlálás végrehajtásának ők voltak a főszereplői, áldozatos tevékenységük elengedhetetlen volt a népszámlálás sikeres lebonyolításához. Köszönjük a háztartások együttműködését is. A visszajelzések alapján a többség megértő volt a népszámlálással, az adatgyűjtés céljaival kapcsolatban, és támogatták a számlálóbiztosokat munkájuk elvégzésében.
A válaszadás a népszámlálásról szóló törvény értelmében kötelező. Azok, akik korábban, az online adatszolgáltatási időszakban nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, és a számlálóbiztosoknak sem sikerült elérniük a november 20-án zárult összeírói időszakban, pótösszeírás keretében november 21. és 28. között, a települési jegyzőt felkeresve tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet.
A pótösszeírás lebonyolításáról a jegyzők gondoskodnak. Kijelölik, hogy a polgármesteri hivatalban mikor és hol tudnak jelentkezni az adatszolgáltatók. A pótösszeírás során - a számlálóbiztosi szakaszhoz hasonlóan - a kérdőíveket számlálóbiztosok töltik ki az adatszolgáltatók válaszai alapján. Az adatszolgáltatás a lakáskérdőív kitöltésével indul, majd a személyi kérdőívek következnek, utóbbiból annyit kell kitölteni, ahány személyt korábban nem írtak össze: ha valamennyi személy kimaradt, akkor a lakás kérdőív mellett minden személyről készül személyi kérdőív.
Aki megtagadja a válaszadást, közigazgatási eljárás keretében akár 200 ezer forint pénzbírsággal is sújtható.
(Forrás: KSH)


Content of popup