Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő- testülete 2023. november 30-án, csütörtökön 9 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében. 

Napirendi javaslat
Zárt ülés: 

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" adományozására
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 25/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat egyházi fenntartó számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámoló elfogadására 6. Javaslat Tiszaújváros 2024. évi rendezvénytervére
7. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2023. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
8. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról Kérdések

0
Visszatér a Szép nyári nap
Nánási Balázs emlékverseny

Kapcsolódó hozzászólások