Másfél milliárd támogatásokra

Tiszaújváros önkormányzatának idei költségvetése több mint 1,5 milliárd forintnyi működési célú támogatást tartalmaz. Ezen belül vannak néhány százezer forintos tételek, de akadnak több százmilliós támogatások is. A működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat 13.260.000 Ft. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság működési kiadásaira 8.000.000 Ft, a nemzetiségi önkormányzatok támogatására 4.700.000 Ft, a „Sulizsaru" program támogatására 500.000 Ft, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra biztosított támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítésére 60.000 Ft a tervezett kiadás. A működési célú támogatások államháztartáson kívülre költségvetési rovaton 1.514.740.086 Ft szerepel. 

Alapítványok, egyesületek, gazdasági társaságok 

2024-ben is támogatást kapnak azok a Tiszaújvárosban működő egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, melyek részt vesznek az önkormányzati feladatok ellátásában, a város érdekében végzik tevékenységüket, közösségi teret biztosítanak a városlakóknak, programjaikkal színesítik a város társadalmi életét. E szervezetek többsége önkormányzati támogatás nélkül működésképtelenné válna. Az önkormányzat a közfeladatok ellátása érdekében két nonprofit gazdasági társaságot működtet. A feladatok ellátására a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 680.000.000 Ft támogatással, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére 220.600.000 Ft támogatással számol a költségvetés. A sportegyesületek működésének támogatására 224.630.854 Ft-ot, a sportlétesítmények használati díjára 91.569.232 Ft-ot kíván az önkormányzat fordítani, melynek célja a szabadidő-, versenysport és utánpótlás- nevelés segítése. (Részletesen lásd a 15. oldalon.) A Zabos Géza Horgász Egyesület részére haltelepítésre és működési támogatás címén 4.000.000 Ft áll rendelkezésre. A „Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány céljaira 2024-ben 15.000.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat, a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány tervezett támogatása 25.000.000 Ft. Ez utóbbi a tiszaújvárosi alap- és középfokú iskolákban kiemelkedően teljesítő tanulók, valamint a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók anyagi ösztönzésére létrehozott ösztöndíjrendszer finanszírozására, illetve az alapítvány működtetésére biztosít forrást. Az ifj. Márkus Gábor Alapítvány működéséhez 800.000 Ft a támogatás.

Egyházak, iskolák 

A városi rendezvények megvalósítási költségeire, a kulturális turizmus fejlesztésére 30.000.000 Ft-ot szavazott meg a képviselő-testület. Az egyházak tervezett működési célú támogatása 12.500.000 Ft, melyből a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére 5.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Római Katolikus Plébánia részére 5.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia részére 2.500.000 Ft a támogatási összeg. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda támogatására 35.200.000 Ft-ot, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatására 21.190.000 tartalmaz a költségvetés, ami a 2023. évi támogatási összeghez képest összesen 13.000.000 Ft-tal alacsonyabb. Tiszaújvárosban működő egyesületek, civil szervezetek támogatására 19.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület működésére, rendezvényeire 13.000.000 Ft áll rendelkezésre. A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére tervezett támogatás összege 5.000.000 Ft (a képviselő-testület 2023. novemberi döntése alapján 1.600.000 Ft megelőlegezett támogatásban részesült az egyesület). A Drogambulancia Alapítvány részt vesz Tiszaújváros drogprevenciós feladatainak ellátásában, ezért részükre 400.000 Ft működési támogatást ítélt meg a testület. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 850.000 Ft, a helyi autóbusz-közlekedés támogatására 50.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. A kulturális stratégia megvalósítására 2.000.000 Ft keretösszeget, a tiszaújvárosi diáksport egyesületek támogatására 10.000.000 Ft-ot, a sportfejlesztési koncepció megvalósítására 500.000 Ft-ot hagytak jóvá a városatyák A Borsod Állatvédő Alapítvány részére 4.000.000 Ft, civil- és segélyszervezetek támogatásárára 5.000.000 Ft, Tiszaszederkény városrészben a posta partneri program keretében megvalósult postai szolgáltatások folyamatos biztosítására 3.000.000 Ft támogatást tartalmaz a költségvetés. 

F.L.

0
Szombatig él a vörös kód
Krónika 40 - A leninvárosi kenyérüzemben

Kapcsolódó hozzászólások