Felhalmozási költségvetési kiadások

Tiszaújváros felhalmozási költségvetési kiadásai 1.085.715.100 Ft-ot tesznek ki a tavaly elfogadott pénzügyi terv szerint. Ebből a beruházások előirányzata 191.727.185 Ft, a felújítások előirányzata 603.374.915 Ft. 

A műszaki tervezés előirányzata terhére a tervfelülvizsgálatok, a 2024. évi fejlesztési feladatokhoz, beruházásokhoz, közterület-rehabilitációhoz szükséges dokumentációs tervek elkészítése, korszerűségi felülvizsgálatok, engedélyek beszerzése valósulhat meg. A beruházási és felújítási munkákhoz kapcsolódó összesen 27.000.000 Ft előirányzatból 12.560.300 Ft előző évi kötelezettségvállalással terhelt kiadás. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése 25.000.000 Ft-os előirányzata a 2023-ban elkezdett VMware szerver infrastruktúra üzembe helyezéséhez szükséges beszerzésekre, munkálatokra nyújt fedezetet. A játszótereken a gazdaságosan nem javítható játékelemek cseréjére, új játékelemek kihelyezésére 15.000.000 Ft forrást tartalmaz a költségvetés. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 2022-ben megkötött szerződés alapján egy Toyota Hilux Active GS gépjármű beszerzése történhet meg, melynek bekerülési értéke 12.010.000 Ft. 

A képviselő-testület határozata szerint a Tiszaújváros közterületein épült kültéri fitnesz parkok szabványossági előírásoknak megfelelő átalakítás II. ütemére 10.000.000 Ft-ot biztosított, melyből 5.114.241 Ft kötelezettségvállalással terhelt kiadás.

A közterületen elhelyezendő tárgyi eszközök beszerzésének 5.000.000 Ft-os előirányzata raklapbútorok (ülőkék, asztalok), szalonnasütők, kültéri padok beszerzésére nyújt forrást. Az Ifjúsági park térfigyelő kameráinak bővítésére (új kamerák beszerzése, üzembe helyezése és a kamerák hálózatba kötése) 8.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Az elmúlt évek halálozási és sírhelymegváltási adatait figyelembe véve 2024-ben a Városi Köztemetőben egy urnafal elkészítése válik szükségessé, melyre 5.000.000 Ft a tervszám.

A Spar áruház, illetve a Szederkényi út felől érkező gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében indokolt a Sajó út mellett, a Vörösmarty út csatlakozásánál az áteresz felett egy korlát és egy összekötő járdaszakasz kialakítása, melynek becsült költsége 1.000.000 Ft. A Szent István út 4/A-4/B. sz. épület keleti oldalán, a lépcsőházi bejáratok előtt található járdaszakasz szélesítésére ugyancsak 1.000.000 Ft a tervezett fedezet. A képviselő-testület 2023 novemberében hozott döntése alapján a Tisza út 2/C. szám alatti ingatlanban átalakítási munkálatok elvégzésére 10.000.000 Ft a rendelkezésre álló forrás. 2023-ban az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a „Tiszaújváros Lévay utat és Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építése" című projekt megvalósítására. Az 50.667.185 Ft-os beruházási előirányzat a Lévay - Szederkényi úti körforgalmú csomópont északi ágának nyomvonalát meghosszabbítva, a Vörösmarty úttal összeköttetést teremtő új közút megépítésére, valamint a felszíni vízelvezetés létesítményeinek és a közvilágítás bővítésének megvalósítását tartalmazza.

Az intézmények által megvalósítandó beruházások előirányzata 29.250.000 Ft, mely a munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása és javítása érdekében számítógépek, a működésükhöz szükséges programok, egyéb gépek, bútorok beszerzésekre nyújt fedezetet. A városközponti tó és környezetének rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési munka áthúzódó ellenértéke 520.700 Ft. Az ivóvíz-szennyvíz közművek felújításának 403.279.928 Ft előirányzatát a képviselő-testület által elfogadott 15 éves gördülő fejlesztési terv tárgyévi üteme alapján tartalmazza a költségvetés, kiegészülve az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokkal, tartalékokkal.

Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert „A tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése" című projekt megvalósítására is. A 169.374.287 Ft-os felújítási előirányzat a lapos tetők utólagos víz- és hőszigetelésére, az árkádtetők utólagos hőszigetelésére, maximum háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítására, a benapozott, üvegezett nyílászárók árnyékolóval történő ellátására, valamint a meglévő beltéri világítási rendszer korszerűsítésére biztosít forrást. Az intézmények által megvalósítandó felújítások előirányzata 20.000.000 Ft, mely a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által a volt takarékszövetkezeti helyiségek felújításával megvalósítandó Várostörténeti kiállító terem kialakítására nyújt fedezetet. Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 290.613.000 Ft.

Államháztartáson belülre a tervezett támogatás 31.613.000 Ft. A B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére 1.613.000 Ft felhalmozási
célú támogatást tartalmaz a költségvetés közlekedésbiztonsági és egyéb informatikai eszközök beszerzésére, melyek megkönnyítenék a
rendőrség bűnüldözési és bűnmegelőzési munkáját.

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerületi Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum támogatására 30.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást tervezett a testület. A keretösszeg felosztásáról később határoznak.

A visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre rovaton 156.000.000 Ft szerepel. A fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a tiszaújvárosi fiatalok, illetve a Tiszaújvárosban lakást vásárolni szándékozók lakáshoz, lakóházhoz jutását segíti a kamatmentes visszatérítendő támogatás, melynek maximális összege 4.000.000 Ft. A 2024. évi előirányzat 144.000.000 Ft. A képviselő-testület önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról szóló rendelete alapján az önkormányzat a lakótelek megvásárlásához 2.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. A költségvetésben 6 db lakótelek megvásárlásához nyújtandó támogatással számolnak, így 12.000.000 Ft a tervezett előirányzat.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 103.000.000 Ft. Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatására 15.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. A fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának elősegítése érdekében vissza nem térítendő támogatásra 72.000.000 Ft szerepel a büdzsében. Az önkormányzat a lakótelek lakóépülettel történő beépítését követően 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, melynek tervezett előirányzata 16.000.000 Ft. 

f.l.

0
Így változik meg az élet 2024-ben
Szombatig él a vörös kód

Kapcsolódó hozzászólások