Energiatermelők és fogyasztók közössége

Amennyiben minden a terveknek megfelelően alakul, Tiszaújváros önkormányzata az évtized végén egy, a lokális energiatermelést favorizáló közösség szereplője lehet. Az energiaközösségről, az annak létrehozásáról elkészített, településünkkel is számoló tervről Kiss Péter műszaki tanácsadó tájékoztatta az Energia Menedzsment Munkacsoport minapi ülésén a grémium tagjait. - A projektet Mezőkövesd, Tiszaújváros és Miskolc környéki, összesen 80 településre és 150.000 fős lakosegyenértékre dolgoztuk ki, egy előzetes pályázati tanulmány formájában, melyet a Bükktérségi Leader Egyesület nyújtott be. 

Az összeállított program a lokális energiatermelést részesíti előnyben, és célja az önkormányzati tulajdonú épületekre telepített napelemes erőművek egy energiaközösségbe történő szervezése, amely később kibővíthető más civil- és egyéb szervezetekkel, vállalkozásokkal - mondta Kiss Péter. 

Az energiaközösség - kiegészülve egy elszámoló házzal, amelyben belső mérés történik negyedórás bontásban - a megtermelt villamos energiát akkumulátoros tárolókkal együtt egy egységes rendszerben kezeli. Funkciói: energiatárolás, virtuális energiakapacitás nyilvántartása, akkumulátoros tárolás a hálózathoz való hatékony alkalmazkodás érdekében. Az energiaközösségben az adott önkormányzat nem csak termelő és fogyasztó szerepet tölt be, hanem egy tároló és önszabályozó funkciót is ellát. A rendszer lényege, hogy a megtermelt energiát tárolják, és abban az időszakban táplálják vissza a hálózatba, amikor nagyobb fogyasztói igények merülnek fel. A rendszerbe a napelemes erőművek mellett azok a termelők is becsatlakozhatnak, akik más módszerrel (hagyományos gázmotor, biogáz rendszer, szélerőművek, vízerőmű, stb.) állítanak elő villamos energiát. 

Ez a térségi energiaközösség egyik célja. A másik célkitűzés a Volánbusz Zrt.-vel együttműködve, egy igényvezérelt, elektromos jármű alapú tömegközlekedés kiegészítés, melynek lényege, hogy elektromos autóbuszok szállítanák az utasokat a fővonalakra. Az elektromos járműveket az energiaközösség által megtermelt megújuló energiával lehetne működtetni. A 35 millió eurós koncepciót már benyújtották az Európai Beruházási Bankhoz, és az elsőkörös jóváhagyást megkapta, így jó eséllyel indul a második körös elbíráláson. 

- Jelenleg az érintett önkormányzatokkal történő egyeztetések zajlanak - mondta a projekt műszaki tanácsadója. 

- A tervezett közösség két legnagyobb települése Tiszaújváros és Mezőkövesd. Az Európai Beruházási Bankkal történő együttműködésnek köszönhetően a projekt előkészítésére (tervezési feladatokra) vissza nem térítendő támogatás hívható le. A koncepció 25 GWh/ év, azaz 90.000 GJ/év mennyiségű energia előállítását irányozza elő, és egy közvetlen európai uniós pályázati forrás elnyerését célozza meg. Az energiaközösség nonprofit kft. formájában valósulna meg, ennek létrehozása már folyamatban van. A végleges anyag benyújtására 3 év áll rendelkezésre. A tervek szerint az energiaközösséget az önkormányzatok 2024 közepére létre tudják hozni, így az év végére megköthető a megállapodás az Európai Beruházási Bankkal. A tervezési időszak záró dátuma 2028-2029. Eddig az időpontig meg kell tervezni, hogy az önkormányzatok mit kívánnak megvalósítani. A tervezéshez már igénybe lehet venni támogatási forrásokat - tette hozzá Kiss Péter. 

F.L.

Az energiaközösség

Az energiaközösség alapvetően energiatermelők és fogyasztók összessége. Önkéntes és nyitott részvételen alapul, a tagok vagy részvényesek irányítják, akik lehetnek természetes személyek, kisvállalkozások, helyi hatóságok. Elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem tagjai, részvényesei vagy a működési területe számára környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyök biztosítása; - úgymint energiatermelés, beleértve a megújuló forrás alapú termelést, energiaelosztás, energiaellátás, energiafogyasztás, aggregálás, energiatárolás vagy energiahatékonysági szolgáltatások. Ide tartoznak az elektromos járművek feltöltésére irányuló szolgáltatások, továbbá egyéb energetikai szolgáltatások kínálata is tagjai vagy részvényesei számára.

0
Mozgás, mozgás, mozgás!
Van új a napelemparkok alatt

Kapcsolódó hozzászólások