Van új a napelemparkok alatt

Két, napelempark létesítésével összefüggő ügyet is tárgyalt legutóbbi ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete. A képviselő-testület a 2023. szeptemberi ülésén már hozott döntéseket a MOL Petrolkémia Zrt. által a volt tiszapalkonyai hőerőmű rekultivált salakterének (zagyterének) területén megvalósítandó napelemparkkal összefüggő beruházás elősegítésére, ösztönzésére. Most két kérdésben született döntés. A testület úgy határozott, hogy a beérkezett előzetes véleményekkel összhangban a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. A tervezett naperőmű kapcsán - mivel az nem szerepel Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Területrendezési Tervében - térségi területfelhasználási engedélykérelem benyújtása szükséges, az eljárás során azonban igazolni kell, hogy az érintett képviselő-testület a kérelem benyújtását megerősítette. 

Ezt most megtette a grémium. Az elmúlt időszakban egy újabb - Tiszaújváros közigazgatási területén magántőkéből megvalósítandó - napelempark beruházással kapcsolatos megkeresés is érkezett az önkormányzathoz. A BNRG Kft., mint projektfejlesztő, valamint az UNIPER HUN Solar Turul 309 Kft., mint befektető Tiszaújváros külterületén egy napelemparkot tervez megvalósítani Tiszaújváros délnyugati közigazgatási határán 67,95 hektáron. Egy 49,9 MW beépített teljesítményű naperőmű létesülne, melynek bekerülési költsége 18 milliárd forint. A projekt megvalósulásának tervezett ideje 2029/2030., attól függően, hogy a hálózat üzemeltetője melyik időpontra biztosít csatlakozási lehetőséget az elektromos hálózaton. 

A megvalósítás, illetve működés a lakosok mindennapi életét nem zavarná, mivel a helyszín távol esik a lakóházaktól, a beruházás jellegéből fakadóan pedig sem zaj, sem más környezeti terhelés nem várható. A cég a MAVIR Magyar Villamosenergia- ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. 2023 decemberében kiírt kapacitástenderére beadta csatlakozási igényét, melyhez 2024. március közepéig csatolnia kell az önkormányzat elvi állásfoglalását. Tiszaújváros önkormányzata a rendelkezésére álló eszközökkel - elsősorban a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) célzott módosításai, valamint az országosan is kedvező helyi adókörnyezet révén - az elmúlt időszakban is próbálta elősegíteni a város területén megvalósítani tervezett különféle beruházásokat. A projekt előkészítésének, tervezésének és engedélyezésének megkezdése érdekében szükséges lehet a HÉSZ Szabályozási Tervében a jelenleg meghatározott mezőgazdasági célú övezet megváltoztatása „megújuló energia övezet"-re (Kb/me), ami alkalmassá teheti a célterületet a naperőmű megépítésére. 

A képviselő-testület végül úgy foglalt állást, hogy az önkormányzat részéről nincs elvi akadálya a HÉSZ módosítására vonatkozó eljárás megindításának. Ennek feltétele azonban a beruházásról készített telepítési tanulmányterv benyújtása, az összes jogi és műszaki feltétel meglétének igazolása, és az eljárás teljes költségének beruházó részéről történő viselése településrendezési szerződés keretében. 

Ferenczi László

0
Energiatermelők és fogyasztók közössége
Testet, lelket gyógyít

Kapcsolódó hozzászólások