Teremtés hete a Kazinczyban

Intézményünkben már hagyomány, hogy minden év szeptemberének utolsó és októberének első vasárnapja között csatlakozunk a teremtés hetének programjaihoz. A nemzetközi Season of Creation 2023-as igeszakasza Ámósz próféta könyvéből származik: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!" Ám 5,24 [RÚF] Így ebben a tanévben mi is ezt a témakört jártuk körbe, és adtunk hálát a világ teremtéséért, valamint annak ajándékáért, az éltető vízért. Minden reggel Fukászné Uzsoki Aranka intézményi lelkészünk által tartott áhítattal indítottuk a napot, és kértük Isten áldását az előttünk álló feladatokra. 

A hét folyamán készültek kreatív alkotások, rajzok, kézműves munkák a vízhez kapcsolódóan, és az iskola tanulói ujjlenyomataikból formáztak folyómedret. Csütörtökön délelőtt az intézmény teljes közössége, óvodások és iskolások közösen hallgatták Isten igéjét, majd a legkisebbek énekszóval, a nagyobbak tánccal és saját gondolataik megfogalmazásával hirdették a víz fontosságát. Mert hisszük, hogy miként a víz nélkül a test nem élhet, úgy Isten nélkül a lélek sem képes a megújulásra, a szeretetre és a megbocsátásra. János evangéliumában ez áll: „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek." (Jn 7,38) Egy vízcsepp önmagában nem sokat jelent, de sok apró csepp patakká lehet, amely folyókat táplál. Így leszünk mi is egy egység. Egy csoport, egy osztály, egy óvoda, egy iskola, egy intézmény egésze. Ezt az egészet jelenítettük meg az élő folyómeder megalkotásával. Kívánjuk, hogy a teremtés hete rendezvényeinek elmúltával is Isten élő vizének forrásai buzogjanak rajtunk keresztül, és az Ő szeretete érjen el általunk másokhoz is. 

Makkainé Chmara Marianna igazgató 

0
Várost és közösséget építettek
Idősek hete

Kapcsolódó hozzászólások