Tavaszlesen környezetismereti vetélkedősorozat

A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány 2007 óta rendszeresen megrendezi környezetismereti vetélkedősorozatát „Tavaszlesen" címmel. Az évről évre meghirdetett megmérettetés keretében arra szeretnénk ösztönözni a térségben élő gyerekeket, hogy ismerkedjenek meg közelebbről a régió természeti gazdagságával, szépségével, a Tisza-menti vidék gazdálkodási hagyományaival, a pásztorkodás sajátos világával, a magyarság történetéhez kötődő háziállatfajtákkal, fedezzék fel mindezekben az értéket, és a megtapasztalt élményeik alapján felismerjék környezetünk védelmének fontosságát. 

A beküldős formában megvalósított első fordulóra ezúttal Bőcsről, Mezőberényből, Mezőcsátról, Mezőkeresztesről, Mezőkövesdről, Mezőnagymihályról, Rakamazról, Tiszalökről és Tokajból érkeztek megoldások, a térség összesen 10 iskolájából. Programunk sikerességében az oktatási intézmények pedagógusainak szerepe kulcsfontosságú, hiszen elsősorban rajtuk keresztül jut el a felhívás a tanulókhoz közalapítványunk vetélkedősorozatáról, valamint ők tudják ösztönözni a diákokat a részvételre és segíteni az érdeklődő csapatokat abban, hogy megfelelően felkészülve vehessenek részt a megmérettetésen. Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok közreműködését! Az első fordulót követően izgalmas kihívást rejtegetett tavasszal a terepi feladat, amely során minden csapatnak a saját falujában, városában ki kellett merészkednie a friss levegőre, hogy felkutasson egy szimpatikus madárfészket, és bizonyos megfigyeléseket végezzen azon a megadott szempontok szerint. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy rendkívül érdekes megoldásokat küldtek be a gyerekek a feladat keretében. A végső fordulót jelentő döntőt június 7-én rendeztük meg a kesznyéteni Szamárháti Látogatóközpontban. A korábbi évekből már jól ismert játékvezetőnk, Dr. Legány András, Bandi bácsi jóvoltából játékos, vidám hangulatban telt a záró forduló, amelyen 18 kétfős csapat mérte össze tudását. Az előre megadott témakörökre épülő, 10 feladatból álló vetélkedést olyan gyakorlati részek is színesítették, mint például a békahang-felismerés vagy a terepi növényismeret, továbbá különleges színfolt a döntő feladatainak sorában a már hagyománnyá vált népdaléneklés: az előre megadott szempontok szerint összegyűjtött népdalok közül egyet-egyet élő előadásban is bemutattak a csapatok.

A környezethez való viszonyunknak, kultúránknak a népdal, a zene is fontos része, ezért is valljuk, hogy ennek a - talán első hallásra kicsit szokatlan - feladatnak helye van a régi vidéki életmódot, gazdálkodási hagyományokat is felelevenítő környezetismereti vetélkedőben. A döntőn legeredményesebben szereplő nyolc csapat meghívást nyert a vetélkedő nyári jutalomtáborába, a többi csapat pedig értékes könyvjutalommal gazdagodhatott. Ezen kívül a döntősöket megajándékoztuk egyedi kitűzővel, oklevéllel, egy-egy emblémázott, környezetbarát notesszel, ismeretterjesztő leporellóval, valamint a Természetbúvár Alapítvány felajánlása jóvoltából a Természetbúvár magazin egyegy példányával is. 

A döntőn a legjobb eredményt elérő csapat iskoláját megillető Tavaszlesen vándorserleget ezúttal a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola szerezte meg az első helyen végzett Pap Zsuzsanna Mária (7.oszt.) és Patai Sára (7.oszt.) alkotta „Kék cinkék" csapat kiváló szereplése révén - felkészítő tanáruk Kovács-Zelei Csilla. Reméljük, mindenki vidám élményekkel tért haza a megmérettetésről, és talán ahhoz is hozzájárulhattunk, hogy a vetélkedő témakörei révén a résztvevő gyerekek felfedezzék, hogy természeti környezetünk és kultúránk milyen sok kincset rejt. Gratulálunk, és természeti élményekben gazdag, kellemes nyarat kívánunk minden csapatnak és felkészítő pedagógusaiknak!

Harangozó Edit
Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány 

0
Versennyel emlékeztek a Tisza szerelmesére
SzakMa tábor: szórakozva tanultak

Kapcsolódó hozzászólások