Rendet, tisztaságot!

A képviselő-testület módosította a közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló rendeletet. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat megszűnése a hulladékról szóló törvény alapján nem mentesíti az önkormányzatokat a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával, valamint a közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével kapcsolatos köztisztasági feladatok ellátása alól. Erre tekintettel a testület kiegészítette hatályos rendeletét. E szerint az önkormányzat megteszi a szükséges intézkedéseket a Tiszaújváros közigazgatási területén elhagyott hulladék felszámolása érdekében, ennek keretében helyszíni ellenőrzést végez, megkísérli a tulajdonos személyének felkutatását, eljárást kezdeményez a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, intézkedik az elhagyott hulladék összegyűjtése és elszállítása érdekében. 

Még egy, mindenkit érintő kiegészítés: a rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat megbízásából kihelyezett köztéri kézi hulladékgyűjtő edényben csak a kézben összegyűjtött, kizárólag gyalogos forgalomban feleslegessé váló szemét helyezhető el. A szabályozás kitér a szankciókra is. Aki a rendelet előírásait megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, azzal szemben természetes személy esetén 50 ezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 500 ezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

f.l.

0
Házasodunk, öregszünk, fogyunk
Energia-útiterv: lassan, de biztosan

Kapcsolódó hozzászólások