Kútkérdés

Megszülettek a háztartási igényt kielégítő kutakról szóló törvénymódosítások. Korábban arról lehetett olvasni, hogy a magántulajdonban lévő, régebben fúrt kutakat is engedélyeztetni kell december végéig és aki ezt nem teszi meg az bírságra számíthat. Akkor azt javasolták a szakemberek, hogy érdemes a kérvényezéssel várni, mert az eljárásban változások várhatóak, amik idén őszre el is készültek. - A 2024. január 1-je előtt létesített úgynevezett háztartási vízigényt kielégítő kutak, amiknek a mélysége nem éri el az 50 métert, illetve nem éri el az első vízzáró réteget, ezek esetében nincs semmilyen teendő. Nem kell engedélyeztetni, nem kell bejelenteni és a tulajdonosok mentesülnek a bírság megfizetése alól is, ők részesülnek a teljes körű amnesztiában - tájékoztatott dr. Juhos Szabolcs, jegyző. 

- Más a helyzet a 2024. január 1-je után létesítendő kutak esetében. Itt már van jelentősége annak, hogy az ingatlan kockázatmentes vagy úgynevezett kockázatos területen helyezkedik el. Ha kockázatmentes területen helyezkedik el az ingatlan, ahol a tulajdonos kutat szeretne fúrni, akkor továbbra sincs teendő, nincs szükség engedélyre, bejelentésre. Viszont, ha kockázatos területen helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy az adott terület alatt hidrogeológiai védőidom található, akkor az illetékes vízügyi hatósághoz előzetesen be kell jelenteni a kútfúrást. Tiszaújváros 90-95 százaléka úgynevezett kockázatos területen helyezkedik el, mindössze a Tisza-parti városrész és Tiszaszederkény néhány utcája kockázatmentes terület. 

ema

Kutak fennmaradási engedélyezése

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény legutóbbi módosítása szerint a 2024. január 1. előtt engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően mind kockázatmentes, mind kockázatos területen létesített azon háztartási vízigényt kielégítő kutak fennmaradási engedélyezését nem kell lefolytatni, amelyek talpmélysége nem haladja meg az 50 métert és nem éri el az első vízzáró réteget. A kockázatos területek térképe elérhető a http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem honlapon, ahol a helyrajziszám-kereső segítségével informálódni lehet az ingatlan elhelyezkedéséről. Háztartási vízigényt kielégítő kútnak minősül az évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek a) ivóvízellátásának, vagy b) személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől. 

A 2024. január 1-jét követően kockázatmentes területen létesítendő háztartási vízigényt kielégítő kutak esetében, ha - a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, nem kell bejelenteni, - a kút talpmélysége meghaladja az 50 métert, vízjogi engedélyt kell kérni a katasztrófavédelmi igazgatóságtól. A 2024. január 1-jét követően kockázatos területen létesítendő háztartási vízigényt kielégítő kutak esetében, ha - a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatósághoz, - a kút talpmélysége az 50 métert meghaladja, vízjogi engedélyt kell kérni a katasztrófavédelmi igazgatóságtól. A mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében további tájékoztatást kaphat a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályától. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


0
Koronavírus vagy influenza?
Krónikás történelem

Kapcsolódó hozzászólások