Állásfoglalás a békéről,segítség Beregszásznak

Az Ukrajnában dúló háborúval összefüggésben elvi állásfoglalást fogadott el a békéről Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium arról is döntött, hogy 3 millió forintos támogatást nyújt a beregszászi kórháznak. A békéről szóló elvi állásfoglalást első napirendi pontként tárgyalta és fogadta el - egyhangú szavazással - a képviselő- testület. 

Dr. Fülöp György polgármester bevezetőjében elmondta, hogy a testület májusi ülésére érkezett egy képviselői indítvány, melyben azt javasolták, hogy a testület fogadja el az ukrajnai háborúval kapcsolatos, úgynevezett békepárti országgyűlési határozatot. A városvezetés azonban ezt nem tűzte akkor napirendre. A polgármester szerint helyette olyan normális, igényes és szellemileg is vállalható állásfoglalásra van szükség, amely a helyi társadalmat képviseli. 

Az elmúlt hetekben a frakcióvezetők egyeztettek az ügyben és sikerült konszenzust létrehozni, így megszületett az alábbi, mindenki által elfogadott elvi állásfoglalás: „Felelősséget érezve hazánk és városunk jövőjéért, Tiszaújváros Város Önkormányzata a béke pártján áll, és elkötelezett a konfliktusok tárgyalásos úton történő megoldása mellett. Elfogadhatatlannak tart minden olyan lépést, amely nem a békés rendezést, hanem a konfliktusok eszkalálódását segítheti elő, de támogat minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a béke mielőbbi megteremtéséhez. Önkormányzatunk - lehetőségeihez mérten - kiemelten fontosnak tartja a humanitárius segítségnyújtást, a bajba jutott települések, jelen helyzetre tekintettel a magyarok lakta Kárpátalja és testvérvárosunk: Beregszász lakosságának támogatását." Ez utóbbira máris mód nyílt, az ülésnap reggelén ugyanis Beregszász polgármestere, Babják József arról tájékoztatta dr. Fülöp Györgyöt, hogy a beregszászi kórháznak pénzre lenne szüksége. 

A pontos összeg, illetve a támogatás technikai részletei még nem ismertek, de a képviselő-testület úgy határozott, hogy amennyiben megérkezik a hivatalos kérelem, a humanitárius segítségnyújtásra elkülönített 10 millió forintos keretből Tiszaújváros 3 millió forintot ad a kórháznak. Erről sürgős esetben - élve a testületi felhatalmazással - a frakcióvezetőkkel egyeztetve a polgármester dönthet. Amennyiben nem sürgős a támogatás, akkor az augusztusi testületi ülésre készül előterjesztés. 

f.l. 

0
Marad a hulladékudvar, kupakolhatunk
Nyári programok a jubiláló strandon

Kapcsolódó hozzászólások