Zárszámadás, pénzmaradvány

Az önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt feladatait magas színvonalon látta el az elmúlt évben is - állapította meg Tiszaújváros képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési beszámolót tárgyalva. Továbbra is fontos szempont volt a takarékos, átlátható gazdálkodás, a kötelező feladatok elsődleges végrehajtása az önként vállalt feladatokat megelőzően. 2023-ban 2022. december 31-éhez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 16%-kal emelkedett a bére, és tekintettel arra, hogy az önkormányzat bevételei az eredetileg tervezetthez képest jelentősen nőttek, lehetőség volt arra, hogy az önkormányzati érdekszférában dolgozók két alkalommal kiegészítő cafetéria juttatásban, továbbá év végi juttatásban is részesüljenek. 

A Tiszaújvárosban működő állami és egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak is részesültek év végén cafetéria juttatásban munkájuk elismeréseként, a fenntartók részére nyújtott önkormányzati támogatás révén. Az önkormányzat és az intézmények kötelezettségvállalásai során a szabályszerűség, szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség szempontjai kerültek előtérbe, melynek eredményeként az önkormányzat fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. 

Az önkormányzat 1.060 millió forint költségvetési maradvánnyal, több mint 203 millió forint értékpapír állománnyal, valamint 3,6 milliárd forint betétállománnyal zárta a gazdasági évet. 2023- ban is igen jelentős mértékű, csaknem 3.223 millió forint fizetési kötelezettség terhelte az önkormányzatot szolidaritási hozzájárulás jogcímen, mely nagymértékben befolyásolta lehetőségeit. Az eredeti költségvetést 12.528.735.833 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a testület, ami az év során többször is módosult. 2023-ban a költségvetési bevétel 12.005 millió forintban teljesült. Egészségügyre, szociális ellátásra, intézmények működtetésére, városüzemeltetésre, igazgatásra, városfejlesztésre összesen 12.675 millió Ft-ot költött a város. 

A legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzat közhatalmi bevételei voltak, melyek 7.211.013.124 Ft-ban teljesültek. Az építményadóból 671.221.793 Ft származott. Ez 3,26%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot, és mindössze 0,18%-kal a módosított előirányzatot. A helyi iparűzési adó eredeti előirányzata 3.200.000.000 Ft volt. Az adónem módosított előirányzata 6.500.000.000 Ft-ra változott, ezzel szemben év végéig 6.502.007.879 Ft bevétel érkezett. A helyi iparűzési adó túlteljesülése elsősorban a folyamatban lévő poliol beruházás nem tervezett többletmunkálatainak és a várható befejezésének elhúzódásából ered, de szerepet játszott benne az egyik legnagyobb adózó kiemelkedő adóteljesítménye is - áll a beszámolóban Az idegenforgalmi adóbevétel eredeti előirányzata 12.000.000 Ft volt, mely az év végén 14.000.000 Ft-ra emelkedett.

A befolyt bevétel végül 15.330.087 Ft lett. A többletbevétel alakulásában jelentős szerepet játszott, hogy a legnagyobb szálláshely szolgáltató egész évben zavartalanul tudta folytatni a tevékenységét. Egyéb közhatalmi bevételként 22.444.965 Ft folyt be a helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok megfizetéséből, környezetvédelmi bírságból, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részéből. A 15.000.000 Ft-os eredeti előirányzatot jelentősen meghaladó bevétel elsősorban a késedelmesen megfizetett adókötelezettséget terhelő emelkedő mértékű késedelmi pótlékbefizetésekből, -beszedésekből, másodsorban a szankciók alkalmazásából és annak behajtásából származik. 

Környezetvédelmi bírságból 437.388 Ft bevétel érkezett az év során. Az önkormányzat költségvetési kiadásainak módosított előirányzata 16.813.082.961 Ft volt, a teljesítés 12.675.184.182 Ft. A legnagyobb kiadási tétel a már említett 3.222.984.305 Ft-os szolidaritási hozzájárulás volt. Az intézmények (159.645.790 Ft), illetve az önkormányzat (900.293.538 Ft) összesen 1.059.939.328 Ft maradványából 921.237.092 Ft a 2024. évi költségvetésbe már beépült. A fennmaradó 138.702.236 Ft-ból az intézmények kötelezettségvállalásainak fedezetére 42.355.268 Ft, a rendelőintézet részére a szabad maradványából eszközbeszerzésre 7.573.500 Ft előirányzat épült be. Az önkormányzat eredeti költségvetésébe be nem épült feladatokra, kötelezettségvállalásokra további 24.294.593 Ft előirányzat szükséges, így az önkormányzat szabad maradványa 64.478.875 Ft. Ez - bár nem címkézett pénzről van szó - javarészt az önkormányzati szféra dolgozóinak cafetéria kiegészítésére (Lásd lentebb "Kiegészítették a cafetériát" című cikkünket) nyújt fedezetet. 

Ferenczi László

0
Csapatépítő szemétszedés
Nyolcmillió a társasházaknak

Kapcsolódó hozzászólások