Választás 2024

 A legfontosabb határnapok

• A választópolgárok számára 2024. április 4-étől vált elérhetővé a választásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtása, úgymint átjelentkezési kérelem, mozgóurna iránti kérelem, továbbá az EP-választásnál a külképviseleti szavazás iránti kérelem.
• Az EP-, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás kampánya 2024. április 20-án kezdődik meg. A jelölő szervezetek és a jelöltté válni kívánó választópolgárok ettől a naptól kezdve gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat.
• Az európai uniós állampolgárok 2024. május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a névjegyzékbe, amennyiben az Európai Parlament magyar képviselőire szeretnének szavazni.
• A magukat a 13 magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozónak valló választópolgárok 2024. május 31-én 16 óráig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe, hogy szavazhassanak a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.
• Azok a magyar állampolgárok, akik sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában nem rendelkeznek lakcímmel, legkésőbb 2024. május 15-én 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket, és sikeres regisztrációjukat követően levélben szavazhatnak. A választással kapcsolatos valamennyi kérelem benyújtható a https://www.valasztas.hu/ugyintezes internetes aloldalon, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármelyik helyi választási irodában.

Választási Információs Szolgálat

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásával kapcsolatos tájékoztatás elősegítése érdekében a Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda választási információs szolgálatot működtet. A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei: Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal. Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Juhos Szabolcs. Telefonszám: (49) 548-014. e-mail: valasztas@tujvaros. hu
Helyi Választási Iroda

Választási bizottság

Tiszaújváros képviselő-testülete tavaly novemberben választotta meg a helyi választási bizottság három tagját, illetve két póttagját. Dr. Juhos Szabolcs jegyző, a választási iroda vezetője bizottsági tagoknak Horváthné dr. Vámosi Margitot, Jakab Istvánt, Szabó Andrást, póttagoknak Tamás Herminát és Erdélyi Lajost javasolta, és ezt a testület egyhangúlag elfogadta. A bizottság december 4-én tartotta alakuló ülését, melyen a tagok és póttagok esküt tettek, továbbá Horváthné dr. Vámosi Margit személyében elnököt választottak. A helyi választási bizottság létszáma később kibővül a választáson jelöltet állítók delegáltjaival. A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Települési képviselők választása

A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - szerezhetnek mandátumot. Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma a települések lakosságszámához igazodik az alábbiak szerint: 

• 25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum (11 tag),
• 50 000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum (14 tag),
• 75 000 lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum (17 tag),
• 100 000 lakosig 14 egyéni választókerületi és 6 kompenzációs listás mandátum (20 tag). 

Minden további 10 000 lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben, és minden további 25 000 lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma. Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani. A kompenzációs lista az egyéni választókerületben összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot. Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületekben a mandátumot nem szerző jelöltekre leadott érvényes szavazat, a mandátumot szerző jelöltnek nem keletkezik töredékszavazata. 

Nem kap mandátumot, ezért nem vehet részt a mandátumkiosztásban a jelölő szervezet kompenzációs listája, ha az azt állító jelölő szervezet jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok 5%-át nem érték el, valamint a közös kompenzációs lista, ha a közös listát állító jelölő szervezetek közös jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok 10%-át, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös kompenzációs lista esetében 15%-át nem érték el. A kompenzációs listás eredményt az egyéni választókerületi eredmények jogerőssé válását követően kell megállapítani. A kompenzációs listáról a jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében kapnak mandátumot. Ha a jelöltet polgármesternek vagy egyéni választókerületben képviselőnek is megválasztották, úgy őt - a polgármester-választás és az egyéni választókerületi választások eredményének jogerős megállapítása után, még a kompenzációs listás eredmény megállapítása előtt - a kompenzációs listáról törölni kell. A kieső jelölt helyébe a sorrendben utána következő jelölt lép.

Ki lesz jelölt?

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény értelmében egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt pedig az, akit 10 ezer lakost meghaladó, de 100 ezer vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott. Tiszaújvárosban tehát a polgármesterjelöltnek legalább 300 ajánlót kell begyűjtenie. Az egyéni választókerületek ajánlási küszöbszámai a választópolgárok számától függően 15, 16 és 17. * A FIDESZ-KDNP - Városért Egyesület április 19-én, pénteken, a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület április 20-án, szombaton jelenti be jelöltjeit. Mindkét szerveződés mind a 8 választókerületben indít jelöltet és polgármesterjelöltet is állít. Szerkesztőségünknek egy független jelölt indulásáról van tudomása, Borbély Richárd a 6. sz. választókerületben jelölteti magát.

A Tisza Média és a választások

A köztársasági elnök 2024. június 9-ére tűzte ki az Európai Parlament tagjainak és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. A választási kampány hivatalosan a választást megelőző 50. napon, azaz április 20-án, szombaton kezdődik. A Tisza Média Kft. az alábbiak szerint tervezi a választásokkal összefüggő tájékoztatási kötelezettségeinek ellátását, valamint az azzal kapcsolatos média megjelenések szabályozását. Mindkét orgánum - beleértve a Képújságot is - a Helyi Választási Irodával együttműködve folyamatosan tájékoztatást nyújt az aktuális választási tudnivalókról, fejleményekről, eseményekről. 

A Tiszaújvárosi Krónika helyi lap lévén az uniós választással összefüggésben nem közöl politikai hirdetéseket. A választók az alábbiak szerint tájékozódhatnak a kampány során: Az önkormányzati képviselőjelöltek bemutatása egy alkalommal a választás napja előtti lapszámban. (Fotó+ szóközökkel 1000 karakteres szöveg.) A polgármesterjelöltek bemutatása egy alkalommal a választás napja előtti lapszámban. (Fotó+szóközökkel 3000 karakter szöveg.) 

Minden párt, illetve jelölőszervezet esetében egy - a szervezet által kiválasztott - kampányrendezvényről tudósít a Krónika, 3500-4000 karakter terjedelemben, az újságírónk által szerkesztett változatban. Minden további kampányrendezvény esetében - maximálisan törekedve az esélyegyenlőségre, a kiegyensúlyozottságra, és figyelembe véve kapacitását - a szerkesztőség dönt, hogy tudósít-e, és ha igen, milyen terjedelemben. A lap - kérésre - közli a pártok, jelölőszervezetek kampányrendezvényeinek időpontját és helyszínét. A Tiszaújvárosi Krónika a kampányidőszakban nem közöl a választópolgárokat befolyásolni szándékozó olvasói leveleket. A Tisza TV az uniós választással összefüggésben nem közöl politikai reklámokat. 

Minden párt, illetve jelölőszervezet esetében egy - a szervezet által kiválasztott - kampányrendezvényről tudósítást készít maximum 2 perc terjedelemben. Minden további kampányrendezvény esetében - maximálisan törekedve az esélyegyenlőségre, a kiegyensúlyozottságra, és figyelembe véve kapacitását - a szerkesztőség dönt, hogy tudósít-e vagy sem, s ha igen, milyen formában és terjedelemben. A választásokkal összefüggésben a Tisza TV nem szervez vitaműsort, de amennyiben a polgármesterjelöltek egyezségre jutnak ebben a kérdésben, kész lebonyolítani a vitaműsort. A Tisza Média Kft. a Képújságban nem tesz közzé politikai hirdetéseket. A Tisza TV a választások napján rendkívüli adással jelentkezik, melyben beszámol a nap eseményeiről, és közli az önkormányzati választás eredményét. A Tiszaújvárosi Krónika a választásokat követően megjelenő számában részletesen közli az önkormányzati voksolás eredményét. 

Tisza Média Kft.

0
Krónika 40 - Az ipari park a befektetőket várja
Költészet napja a könyvtárban

Kapcsolódó hozzászólások