Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő- testülete 2023. szeptember 26-án, kedden 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében. Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" adományozására 

Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló 19/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Tiszaújváros Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 16/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, továbbá településrendezési döntések meghozatalára
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra
6. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
7. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos tevékenységéről 8. Tájékoztató a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról 

Kérdések 

0
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatellátás
Karnyújtásnyira a bravúrtól

Kapcsolódó hozzászólások