Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2024. február 15-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adományozására. 2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" adományozására. 

Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint pénzügyi tárgyú döntésekre.
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2024. évi drogprevenciós tevékenységével összefüggő elvárások megfogalmazására.
3. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjeinek jóváhagyására.
4. Javaslat az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési díjának meghatározására.
5. Javaslat Tiszaújváros 2024. évi városi rendezvényeinek támogatására.
6. Javaslat Tiszaújváros több részterületére vonatkozó településrendezési döntések meghozatalára.
7. Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságütemezésének jóváhagyására. 8. Beszámoló az állandó bizottságok 2023. évi munkájáról. Kérdések 

0
Töretlenül veretlenül
Prevenciós szakrendelés

Kapcsolódó hozzászólások