Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő- testülete 2023. december 14-én, csütörtökön 8 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" adományozására 

Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
4. Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetésére
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervére
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi szakmai munkatervének jóváhagyására
7. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására
9. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
10. Tájékoztató a 2021-2030. közötti időszakra szóló Tiszaújváros Sportfejlesztési Koncepciójában foglalt célok 2021-2023. közötti időszakban történt megvalósításáról Kérdések 

0
Dobkurzust tartottak a zeneiskolában
Szép búcsú a hazai pályától

Kapcsolódó hozzászólások