Támogatás jött és ment

2024. évi költségvetés elfogadása óta született képviselő-testületi döntések, polgármesteri rendelkezések, határozatok, valamint a 2023. évi maradvány elszámolása, továbbá az állami támogatások változása miatt mintegy 370 millió forinttal emelkedtek az önkormányzat költségvetési bevételei, a költségvetési kiadásoknál 500 millió forintos a növekmény. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletében a költségvetési bevételek előirányzatát 8 306 494 929 Ft-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően 8 678 277 602 Ftra változik, a költségvetési kiadások előirányzata pedig 12 376 825 075 Ftról 12 884 858 525 Ft-ra nő.

Bértámogatások 

A bevételi többlet teljes egészében a működési célú támogatások államháztartáson belülről elnevezésű fejezetből származik. Ennek tetemes része - mintegy 360 millió forint - az önkormányzat működési támogatásai előirányzat 360 334 778 Ft-tal emelkedik. A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) történt egyeztetések után és a kapott állami támogatások beépítését követően az alábbi változások történtek. Az önkormányzati alrendszert érintő megemelkedő fajlagos összegek miatt a támogatási összegek is emelkedtek, mely alapján összesen 207 307 357 Ft bértámogatás épült be. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat 22 064 805 Ftta, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat 126 888 692 Ft-tal növekszik a bértámogatás beépítését követően. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat pedig 108 878 463 Ft-tal növekszik. A Magyar Államkincstár 21 638 533 Ft támogatás-kiegészítést nyújtott bölcsődei üzemeltetési támogatás, illetve intézményüzemeltetési támogatás jogcímeken. 

Bértámogatásként 39 453 740 Ft bevétel, a szociális ágazatban dolgozók szociális összevont pótlék, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen összesen 47 786 190 Ft bevétel érkezett. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 58 548 062 Ft-tal növekszik. A MÁK 39 647 942 Ft kiegészítő támogatást biztosított, a bértámogatás következtében pedig további 18 900 120 Ft bevétel épült be. Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzat 36 397 926 Ft-tal növekszik, mely a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására érkezett bevétel. Az elszámolásból származó bevételek előirányzat 7 556 830 Ft-tal növekszik az önkormányzat 2023. éves beszámolója alapján keletkezett állami támogatás beépítése következtében. Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 11 447 895 Ft-tal növekszik a Nemzeti Választási Irodától kapott támogatás eredményeként. A költségvetési kiadások előirányzata 508 033 450 Ft-tal, ezen belül a működési költségvetés kiadásai 306 045 138 Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásai 201 988 312 Ft-tal nő.

Kiegészítő támogatások 

A költségvetési rendelethez kapcsolódóan számos határozatot is hozott a testület. Ezek java része kiegészítő támogatás, melynek összege meghaladja a 240 millió forintot. A megítélt támogatásokkal több cikkünkben is foglalkozunk (vagy foglalkozni fogunk), itt a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtárnak közvetlenül vagy közvetve nyújtott támogatásokat vesszük górcső alá. Kiegészítő pénzügyi forrást kap az intézmény a Derkovits Fúvószenekar egy külföldi nemzetközi művészeti fesztiválra való kiutazásának költségéhez, továbbá a Tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény által átvett TVK-s archívumban lévő filmtekercsek digitális felújításának elindítására. Az idén 45 éves Derkovits Fúvószenekarnak az észak-macedóniai Ohrid településen augusztus 21-25. között megrendezendő nemzetközi művészeti fesztiválra való kiutazása a zenekar szakmai fejlődését szolgálja, ezért a kiutazás költségeire 2 millió forintot szavazott meg a testület. A 2018-ban átvett TVK-s archívum kb. 800 db, az 1960-as, 1970-es és 1980-as években készült, megközelítőleg 20 órányi celluloid filmtekercs várostörténeti szempontból pótolhatatlan kultúrkincs, továbbá figyelembe véve, hogy ebből 50 db tekercs a 2026-ban nyíló új várostörténeti kiállításhoz is felhasználható, a filmtekercsek digitális felújításának elindításához egymillió forint támogatást nyújtott a testület. 

A Legyen Szederkény vendége!, a Hal a placcon, a Tiszaújvárosi Városnap - Szent István-nap, a Gasztro korzó és az Adventi hangolódás program esetében a színpadi műsorok drasztikus drágulása, illetve az egyéb költségek jelentős emelkedése miatt további kiegészítő pénzügyi forrás szükségességét is jelezte a művelődési központ igazgatója. Tekintettel arra, hogy a kérelemben igényelt összegre a 2024. évi rendezvényterv tartalékkerete nem nyújt fedezetet, nagyrendezvények megvalósításához biztosított előirányzatot a működési céltartalék terhére egészítette ki 11.950.000 Ft-tal képviselő- testület. A jelentkező olvasói igények, ugyanakkor a könyvtári dokumentumok árának folyamatos növekedése miatt az intézmény költségvetésében a könyvtári dokumentumok beszerzésére rendelkezésre álló forrást 1,5 millió forinttal egészítették ki a városatyák. Két további - jelentős összegű - támogatás a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központhoz (TIK) érkezik ugyan, de a művelődési központ és könyvtár, illetve a közönség, a látogatók érdekeit szolgálja. 

A könyvtár hírolvasó helyiségében beázást tapasztaltak és ez a könyvtári berendezéseket is veszélyezteti. Javasolt a tető komplett felújítása (víz- és hőszigetelés), melynek során 222 m2 felületen valósulna meg a tetőszigetelés rétegeinek teljes cseréje, melyre bruttó 9 millió forintot szán a testület. A TIK igazgatója a 2023-ban alakult energia menedzsment operatív feladatokat ellátó tagjaként javaslatokat nyújtott be a TIK által üzemeltetett épületekre vonatkozó energia-megtakarítást eredményező fejlesztésekre és beruházásokra. Az önkormányzat a megtérülési rangsorolás alapján fedezetet biztosított a könyvtár gázkazánjának cseréjére, melynek eredményeképpen az I. negyedéves fogyasztási adatok alapján 45%-os megtakarítást mutatnak. Második projektként a TIK a Tiszaszederkényi Művelődési Ház elavult, nyílt égésterű 2 db gázkazánjának új, biztonságos működésű kondenzációs kazánra történő cseréjét javasolta. A beruházásra 15 millió forintot szavazott meg a testület. 

Ferenczi László

0
KRÉTA lesz az óvodában
A tudás sokszor életet menthet

Kapcsolódó hozzászólások