KRÉTA lesz az óvodában

A képviselő-testület 21 csoportban határozta meg a következő nevelési évben a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható csoportok számát. A grémium jóváhagyta az intézmény munkatervét és pedagógiai programját, továbbá több, az óvodát érintő pénzügyi döntést is hozott. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében szeptember 1-jétől az óvodák számára is kötelező lesz az állam által díjmentesen biztosított tanulmányi rendszer használata. Az oviKRÉTA rendszer célja, hogy az óvodák, gyermekekkel és alkalmazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladataihoz informatikai támogatást nyújtson. A webes felületen internetkapcsolattal elérhető felhasználóbarát rendszer az óvodai tevékenységeket, egy gyermek, csoport történetét egy helyen kezeli, illetve teszi láthatóvá. A program karbantartása, frissítése online történik, felhasználói beavatkozás nélkül. Az óvodák számára kötelezően bevezetendő oviKRÉTA rendszer zökkenőmentes használatához a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda telephelyeire 7 db laptop és szoftverek beszerzése szükséges. 

A képviselő-testület arról határozott, hogy az intézmény költségvetésébe a laptopok és szoftverek beszerzésére 2,5 millió forintot biztosít. A meglévő internetes hálózathoz történő csatlakozás további forrást nem igényel. Az intézmény igazgatója az óvodai tevékenységet segítő egyéb szakmai anyagok beszerzésére rendelkezésre álló előirányzat kiegészítését is kérelmezte. Az óvoda 2024. évi költségvetésében - a pandémiás időszakban megváltozott működési feltételekhez igazodóan - csoportonként bruttó 27.941 Ft/év előirányzat szerepel, ám a folyamatosan emelkedő árak miatt a szakmai munka megfelelő színvonalú ellátásához éves szinten csoportonként 200 ezer forint előirányzat lenne indokolt. Erre való tekintettel az év második félévére időarányosan, 100.000 Ft/csoport/félév összegre - összesen 1.807.000 Ft-tal - kiegészítette a testület az előirányzatot a működési céltartalék terhére. Ugyancsak kiegészítő forrást - 170 ezer forintot - kapott az intézmény a Szederinda óvoda részére, az óvoda és a szülők közötti együttműködés erősítését, valamint az óvoda népszerűsítését célzó hagyományteremtő programjának költségeire. Az indoklás szerint az intézmény többi feladat-ellátási helyétől eltérően a Szederinda óvodához kötődően nem működik olyan alapítvány, melynek támogatásával bővíthetné programlehetőségeit, ezért javasolt a támogatás. 

f.l.

0
Ünnepeltek a köztisztviselők
Támogatás jött és ment

Kapcsolódó hozzászólások