Kulturális hagyományok, újdonságok

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (TMKK) - 10 telephelyen közművelődési, nyilvános könyvtári, muzeális tevékenységet végezve, továbbá Tiszaújváros Kulturális Stratégiája végrehajtásának koordinációjával és a Tiszaújváros Települési Értéktár gondozásával kapcsolatos feladatokat ellátva - meghatározó szerepet tölt be a város és közösségeinek kulturális életében. Az intézmény működését megalapozó stratégiai terv szerinti szakmai tevékenysége 2022-ben és 2023-ban is rendhagyó módon, az energia- és gazdasági krízishelyzetre tekintettel bevezetett önkormányzati takarékossági intézkedésekhez, nevezetesen a Derkovits Művelődési Központ nyitva tartásának 2022. december 2-től 2023. február 28-áig történt szüneteltetéséhez igazodóan, illetve a pandémiás időszakban az online térben kialakított és népszerűvé vált szolgáltatások fenntartása mellett, az ismét igényként jelentkező jelenlétre épülő programok, szolgáltatások biztosításával valósult meg.

Közművelődés 

(Derkovits Művelődési Központ, Tiszaszederkényi Művelődési Ház, Városi Kiállítóterem) Az intézmény közművelődési alapszolgáltatásokat biztosító szakmai egységei szervezésében a városi nagyrendezvények mellett, - figyelembe véve Tiszaújváros Kulturális Stratégiájában megfogalmazott célkitűzéseket - jellemzően a hagyományoknak megfelelő keretek között, az energiatakarékossági intézkedésekhez igazodóan valósult meg az évente átlagosan a 300 eseményszámot és a 66 ezer látogatószámot elérő programkínálat. Fenntartva a kedvelt ismeretterjesztő előadások körét (Ötórai tea, Csütörtöki töri, Csillaglesen, Harmónia), továbbá az ifjúság igényeit szolgáló Társasjáték Klubot, új kezdeményezésként indult el a Varrjunk együtt!, illetve a Süssünk mézeskalácsot! tematikus foglalkozássorozat. 

A városi nagyrendezvények körében továbbra is nagy népszerűségnek örvendtek a város legnagyobb volumenű összművészeti Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál, továbbá a 20. évfordulóját ünneplő Színház Határok Nélkül rendezvénysorozat programjai, valamint az érdeklődők szélesebb körét elérő, szabadtérre szervezett (A biztonság napja, Majális, Gyermeknapi piknik, Gasztro korzó és Nyáresti korzó, Hal a placcon, Adventi hangolódás), továbbá a megújulás jegyében bemutatkozó új, vagy megújított tematikájú rendezvények (A tánc világnapja, Terasz party, Mozizzunk együtt!, Ki Mit Tud?, Szüreti mulatság). A képzőművészeti alkotások bemutatására alkalmas - az évente jellemzően 10 ezer látogatói számot elérő - három kiállítótér (Városi Kiállítóterem, Derkó MiniGaléria, Óvárosi KULT Galéria) adott otthont az ismeretterjesztő, interaktív tárlatoknak, továbbá a többféle technikát és ábrázolásmódot felvonultató kortárs hazai festő- és iparművészeti alkotók kiállításainak, illetve a helyi amatőr alkotók bemutatkozásának. 

A programok szervezésén, megvalósításán túl a művelődési központ számára továbbra is kiemelt feladatként jelentkezett az amatőr művészeti csoportok, alkotóközösségek - többek között a 2022-ben a 30. évfordulóját ünneplő Bokréta Citerazenekar, illetve a 10. évfordulóját ünneplő Kulissza Játékszín - színvonalas működési feltételeinek biztosítása. Annak ellenére, hogy a művészeti közösségek próbafolyamati, foglalkozásai, összejövetelei részben az energiatakarékossági intézkedésekhez igazodóan valósulhattak meg, kiemelkedő szakmai elismerésben részesültek több alkalommal is a majorette csoportok, arany minősítést szerzett a Bokréta Citerazenekar, a Pántlika Néptáncegyüttes és a Derkovits Fúvószenekar. A pandémiás időszakot követően jelentősen megnövekedett az egyes csoportok bemutatkozási alkalmainak száma, amelyeken a díszítőművészeti és a foltvarró csoportok játszóházi foglalkozásokkal, a Kulissza Játékszín új színpadi bemutatóval, a Képzőművész Kör önálló kiállítással, a tánc- és zenekari csoportok új koreográfiákkal, műsorral színesítették városunk ünnepeit, a helyi rendezvényeket. Az alkotóközösségek körében a Képzőművész Kör felvette Pataki János képzőművész nevét, folytatódott a Derkovits Fúvószenekar újjáépítése. 

Az országos kezdeményezésű Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényeken a látogatók betekinthettek az amatőr művészeti csoportok tevékenységeibe. A TMKK megtartotta szakmai felkészítő táborát az amatőr művészeti csoportok részvételével, továbbá kézműves nyári napközis tábort szervezett gyermekeknek. A színvonalas szakmai munkát a partner szervezetek és a programokon résztvevők elégedettségi felmérésekben megfogalmazott visszajelzései, továbbá a Minősített Közművelődési Intézmény cím szakmai elismerés igazolja.

Könyvtári terület (Hamvas Béla Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai) 

A Hamvas Béla Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai a kiegyensúlyozott állománygyarapításnak köszönhetően a megszokott és igényelt szolgáltatásokhoz optimális, 119 ezres, korszerű ismereteket tartalmazó dokumentumállománnyal rendelkezik. Állományvédelmi célból folytatódott a helyismereti folyóiratok (Leninvárosi Krónika - Krónika - Tiszaújvárosi Krónika; TVK Híradó; TVK-MOL Panoráma) digitalizálása. A pandémiát követően a nyilvános könyvtári feladatokat ellátó intézményegység sikeresen növelte tagjai létszámát, ezen belül az aktív korosztály arányát, továbbá mind személyesen, mind a távhasználattal igénybe vett könyvtárhasználati alkalmak számát. 

A dokumentumforgalom növelése érdekében az olvasásnépszerűsítés számos formáját alkalmazta (témakiemelések, videós tartalmak, Könyvcserélde, Könyvet házhoz, strandkönyvtári szolgáltatás), továbbá a saját tartalmak előállításában több innovatív megoldást vezetett be, vagy folytatott (blogbejegyzések, dokumentumajánlók, információs és ismeretterjesztő videók, online foglalkozások, virtuális bemutatók, online kalendárium, e-tananyag). A Digitális Jólét Program keretében folytatta a korábbi években megkezdett digitális kompetencia fejlesztését szolgáló ismeretátadást. Az online könyvtári szolgáltatásokhoz kötődő távhasználatok száma 2022-ben 66.296, 2023-ban 80.418 alkalom volt, online videós tartalmaik megtekintése 2022- ben a 24 ezer, míg 2023-ban a 38 ezer alkalmat meghaladta.

A könyvtár közösségi tér szerepének erősítése érdekében a hagyományos olvasáskultúra- fejlesztő és egyéb, könyvtári foglalkozások mellett többek között ismeretterjesztő előadásokat, pódiumműsorokat, kiállításokat, interaktív foglalkozásokat, vetélkedőket, workshopot szervezett, klubjellegű programjai körében újakat is indított (Ökobarát kör, Ökokör Kamra, Családi pénzügyek, Manga-anime klub), tehetséggondozó gyermek műhelyfoglalkozásokat tartott, a nyári szünidőben mesetábort szervezett. A 2022-ben 325 alkalommal szervezett közösségi programon 7.355 fő, míg 2023-ban a 403 programon 8.990 fő vett részt. A Minősített Könyvtári címmel rendelkező szakmai egység a szervezet- és szolgáltatásfejlesztés területén elért kiemelkedő színvonalú szakmai munkája eredményeként szakmai előadásra és publikációra is felkérést kapott.

Helytörténeti Gyűjtemény 

A közérdekű muzeális gyűjteményként működő intézményegység gyűjteményi anyagának gyarapítása, a raktározás és állományvédelem területén az új tárgyraktár kialakítása, a gyűjteményhez került TVK archívum rendszerezése, műtárgyvédelmi feltételeinek kialakítása folytatódott. A pandémiát követően négyszeresére emelkedett a múzeumpedagógiai foglalkozások száma és megrendezték a Tájházak napját, illetve új elemként a tájházban a Múzeumok éjszakája programot. 

A múzeumpedagógiai tevékenység, illetve az egyéb rendezvények mellett szervezett kiállításokhoz kötődően 91 tárlatvezetést tartottak, melyeket több mint 3000 fő tekintett meg az elmúlt két évben. A múzeumi feladatokat ellátó szakmai egység a helyi értékekre vonatkozó saját kutatómunkát végzett a Települési Értéktár Testület számára, folytatta a város történetével kapcsolatos levéltári kutatást és megkezdte a 2026-ban nyíló új, állandó várostörténeti kiállítás előkészületi munkálatait. Tiszaújvárosi Települési Értéktár Testület A helyi értékek feltárása és bemutatása tekintetében az intézmény tovább folytatta a Tiszaújvárosi Települési Értéktár Testület működtetésével kapcsolatos feladatokat. A testület 2 helyi értéket vett fel Tiszaújváros Települési Értéktárába, melyek közül 1 érték bemutatásáról, továbbá magáról az Értéktárról kisfilm készült. Folytatódott az „Értékséta a természetben" elnevezésű program, a helyi értékeket bemutató kiállítás- szervezés, illetve új elemként a Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen szervezett vetélkedősorozat zajlott.

A feladatellátás feltételrendszere 

Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat alapvetően a fenntartó önkormányzat biztosította, a tervezett saját bevételek kedvezően, a tervezett előirányzatot meghaladó szinten teljesültek, melyet a Nemzeti Kulturális Alap és a Csoóri Sándor Alap pályázati forrásai is gyarapítottak. Az engedélyezett álláshelyek száma a beszámolási időszakban 35 álláshely volt. Szakmai tevékenységet a 2022-ben 27, 2023-ban 26 fő látott el, szakmai tevékenység segítéséhez kapcsolódó feladatokat 8 fő végzett. Az intézmény saját költségvetési forrásaiból, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból, pályázati forrásból, illetve a kulturális stratégia végrehajtásához biztosított önkormányzati éves keretből a szakmai munkát segítő berendezéseket, felszereléseket, bútorzatot, elektronikai eszközöket, az amatőr művészeti csoportok számára szakmai eszközöket, viseleteket, hangszereket szerzett be. A TMKK az előző években kialakított jó kapcsolatot a beszámolási időszakban is fenntartotta a városban működő intézményekkel, szervezetekkel, a térség közművelődési feladatokat ellátó intézményeivel, könyvtáraival, művelődő közösségeivel, civil szervezeteivel. Havi programajánlója, plakátjai, szórólapjai, weblapja, közösségi oldala, valamint a helyi és a regionális média segítségével tájékoztatta az érdeklődőket programjairól.

0
Vizsgálták az örökítőanyagot
Aranyos tinik

Kapcsolódó hozzászólások