Jól működik az alap

A Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete az Épületfenntartási Alappal körültekintően, kiegyensúlyozottan és eredményesen gazdálkodott - állapította meg legutóbbi ülésén a képviselő-testület. Tiszaújváros képviselő-testülete még 1996-ban fogadta el az Épületfenntartási Alapból folyósítható támogatások rendszeréről szóló javaslatot és a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületét bízta meg az alap kezelésével. Legutóbb 2022-ben módosították a megállapodást, mivel a testület 20 millió forinttal megemelte az Alap összegét. 

Az Épületfenntartási Alap egy jól kialakított és egyszerűen működő visszatérítendő támogatási rendszer, melyet a társasházak szívesen vesznek igénybe. Önfenntartó pályázati forrásként előnyös finanszírozási feltételeket biztosít a társasházak és lakásszövetkezetek számára, az energiaracionalizálási támogatással együtt lehetővé teszi, hogy egy-egy lakóközösség megőrizze épületének állagát, illetve jelentősebb felújítási munkálatokat végezhessen el, melyeket saját erőből nem lenne képes megvalósítani. Az egyesület 2023- ban végzett munkájáról, ezen belül az Épületfenntartási Alap felhasználásáról a március 28-ai testületi ülésén adott számot. Az egyesület 2023-ban 57.000.000 Ft tőkével és 3.815.855 Ft - az egyesületnek átengedett - lekötött tőke után képződött kamattal gazdálkodott. 

A kölcsönt igénylő társasházak részére kihelyezett, folyamatban lévő felújítási támogatás 35 lakóközösségnél 2023. december 31-én 39.545.700 Ft volt. 2023-ban a felújításokra 12 lakóközösség nyújtott be támogatási igényt, melynek összege 17.490.942 Ft, az egyesület által jóváhagyott kölcsön 17.490.890 Ft volt. Két társasház kért átütemezést 2022-ről, egy társasház pedig visszamondta 2021-es támogatási igényét. A 12 megítélt támogatásból 11, 2022-ről 2 társasház részére utaltak ki támogatást, 18.082.890 Ft összegben. A társasházak az igénybevett kölcsönt szennyvíz ejtővezeték cseréjére, lift felújítására, hideg-meleg, szennyvíz és cirkulációs vezeték cseréjére, tetőszigetelésre, villámhárító, villamos elosztók javítására, végfal szigetelésére, lépcsőház festésére, homlokzat szigetelésére fordították. A kedvezményes kölcsönt igénybe vevő társasházak a visszafizetési kötelezettségüknek rendszeresen és határidőben eleget tettek. 

- A tapasztalatok azt mutatják, hogy folyamatosan és jelentős mértékben emelkednek mind az üzemeltetés, mind a felújítás árai, az egyes felújításokra, beruházásokra kapott árajánlatok magasak és a vállalkozók rövid ideig tudják tartani a megajánlott árakat - mondta az általános helyzetről Csoma Bertalan, az egyesület elnöke. 

- A vezetőség egyeztető megbeszéléseket tervez a városban működő gazdasági társaságok vezetőivel a szolgáltatási díjak pontos megismerése érdekében. Kiemelt feladat az ingatlantulajdonosok folyamatos tájékoztatása, melyet leginkább a közgyűléseken tehetnek meg a közös képviselők, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a tulajdonosok minél nagyobb számban vegyenek részt az üléseken. 

F.L.

0
Indul a prevenciós szakrendelés
Új vezetőség a nyugdíjas klubnál

Kapcsolódó hozzászólások