Erősödött a szociális háló

Az étkeztetéssel, annak támogatásával kapcsolatos rendeletek után a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet is módosította a képviselő- testület. Szinte minden ellátási formánál emelkedtek a jogosultsági jövedelemhatárok, több ellátásnál pedig a támogatás összege is. Tiszaújváros önkormányzatának szociális ellátórendszere az időskorú, az egészségügyi problémákkal küzdő, valamint a hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő lakosokra, gyermeket nevelő családokra is kiterjed. A támogatási rendszer változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó működtetésére az önkormányzat nagy hangsúlyt helyez. 

A rendelet 2021-ben történt hatályba lépését követően a nyugdíjak 2022- ben 13,4%-kal, 2023. január 1-jétől 15%-kal emelkedtek, továbbá nőtt a minimálbér (2022-ben 19,74%-kal, 2023-ban 16%-kal) és a garantált bérminimum (2022-ben 18,72%-kal, 2023-ban 14%-kal) is. Az elmúlt időszakban tapasztalható drasztikus élelmiszerár emelkedés, a megemelkedett energiadíjak, a növekvő infláció megnehezítette a lakosság életét, különösen azokét, akik már egyébként is nehéz körülmények között éltek. 

A gazdasági folyamatok együttes hatása szükségessé tette a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások szabályainak áttekintését, és módosítását. A módosított ellátások közé tartozik a rendkívüli települési támogatás, mely eseti jelleggel és havi rendszerességgel (6 hónapra) nyújtható, ezen kívül megállapítható gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásként, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulásként, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként is. Módosultak a települési támogatáson belül nyújtott ellátásokra vonatkozó szabályok is, mert ezen ellátások esetén nyílik lehetőség a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez történő hozzájárulásra, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek, és a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személyek támogatására. Szinte valamennyi ellátás esetében nőttek a jogosultsági értékhatárok, egyes ellátási formák esetében pedig a támogatás összege is emelkedett. 

A rendkívüli települési támogatásnál a jogosultsági jövedelemhatár 6-30% között emelkedett, ez érinti az eseti és havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatást, a gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszköz beszerzése, valamint a temetési költségek hozzájárulása céljából, továbbá a gyermekvédelmi támogatásként nyújtott rendkívüli települési támogatást. A rendkívüli települési támogatásnál a tárgyévben egy család esetében nyújtható támogatás együttes összege a szociális vetítési alap összegének a 300%-áról (85.500 Ft) 350%-ára (99.750 Ft) emelkedett. 

A gyógyszerkiadásokra, valamint a gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás tárgyévben nyújtható együttes összege a szociális vetítési alap összegének a 170%-áról (48.450 Ft) 200%-ára (57.000 Ft) emelkedett, mert ez az ellátás így biztosít lehetőséget arra, hogy szükség esetén az önkormányzat évente több alkalommal nyújthasson támogatást. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás a szociális vetítési alap összegének 140%-áról (39.900 Ft) 160%-ára (45.600 Ft), illetve a szociális vetítési alap összegének 100%- áról (28.500 Ft) 140%-ára (39.900 Ft) módosult. A települési támogatás keretén belül a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott támogatás esetében 8-44% közötti jogosultsági jövedelemhatár-emelés történt. 

Az adósságcsökkentési települési támogatásnál egyedül élők és egyedülállók esetében átlag 27,6%-os az emelés, míg egyéb esetben 25%-os. A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás jogosultsági értékhatára a szociális vetítési alap összegének a 280%-ában (79.800 Ft) határozta meg a testület. A támogatás mellett ugyanis a napi 4 órában végzett keresőtevékenység megengedett, a megemelkedett bérek miatt azonban a korábbi jövedelemhatár (62.700 Ft) alkalmazásával a napi 4 órában minimálbérrel történő foglalkoztatás esetén már nem lehetne folyósítani a támogatást. Az önkormányzati rendelet alapján megállapított támogatások visszafizetésének elrendelése, illetve a köztemetés költségének megtérítése esetén a méltányosságból történő részletfizetés vagy elengedés jogosultsági értékhatára a szociális vetítési alap 250%- áról (71.250 Ft), illetve 100%-áról (28.500 Ft) egységesen a 300%-ára (85.500) emelkedett. Tiszaújváros önkormányzata a pénzben és a természetben nyújtott szociális ellátások rendszerével igyekszik biztosítani a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű családok életkörülményeinek javítását, valamint lakhatási feltételeinek megőrzését. 

A törekvés az, hogy a szociálisan rászorult, a gyermeket nevelő családok, az időskorúak, az egészségügyi problémákkal küzdő, illetve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek és családjaik anyagi és szociális biztonsága a szociális támogatások megőrzésével a jövőben is biztosítva legyen. Ezzel összhangban az ismertetett módosított ellátásokon túl az év végi támogatások rendszerének felülvizsgálata is megkezdődött, folynak az egyeztetések, a módosító javaslatot várhatóan a képviselő-testület augusztusi ülésére terjesztik be. 

Ferenczi László 

0
A gyermekek fejlesztéséért
Pénzügyi mozaik

Kapcsolódó hozzászólások