Emelkedő költség, csökkenő fejlesztés

A társasházakban és a lakásszövetkezetekhez tartozó épületekben megtartották a közgyűléseket, részközgyűléseket, illetve a küldöttgyűléseket. A tapasztalatokról, a kilátásokról Csoma Bertalant a Tiszaújvárosi Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületének elnökét kérdeztük, aki egyben a II. sz. Lakásszövetkezet elnöke is. 

- Lezajlottak a közgyűlések, melyeket tapasztalatom szerint meglehetősen gyér érdeklődés szokott kísérni, pedig általában húsbavágó, zsebbenyúló döntések születnek ilyenkor.
- Az elmúlt évek eseményeit - covid, gyorsuló infláció, háború - nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez jelentkezett abban is, hogy a közgyűlések iránt csökkent az érdeklődők száma, illetve a tulajdonosok jelentős része a közösségre nehezedő anyagi terheket nem veszi figyelembe, pedig az egyéneknél jelentkező negatív hatások érintik a tulajdonközösség egészének gazdálkodását befolyásoló megtakarításokat, beruházásokat. Gondolok itt az elmúlt években végrehajtott jelentős minimálbér emelésekre, nyugdíjemelésekre, illetve az anyag- és szolgáltatási árak jelentős növekedésére. Ezt nehéz követni és ilyen körülmények között nagy bizonytalanságot rejt az adott évre szóló terv elkészítése.
- A társasházak gazdálkodásában kulcskérdés a közös költség, illetve a felújítási alap. - A 2023-as gazdasági év tervezésénél a közösségek minden bizonnyal figyelembe vették a gazdasági helyzet változásaiból adódó lehetőségeket és feladatokat. A közös költséget ennek megfelelően úgy állapították meg, hogy az épületek gazdálkodása pozitív tartományban maradjon, és ne legyen a társasháznak fizetési gondja. A felújítási alap nagysága nem mindig teszi lehetővé a tervezett beruházás elvégzését, ehhez esetenként jelentős mértékben meg kell emelni azt, pótbefizetéseket kell előírni, illetve hitelt és támogatást is kell igénybe venni. Egy - mondjuk így - érdekes jelenséggel is találkozhattunk. Az elmúlt időszakban jelentős számú ingatlanvásárlás történt, kicserélődött a lakóközösségek jelentős része, és az új tulajdonosok új igényekkel léptek fel, szeretnék az addig „elhanyagoltnak" mondott közösségi tereket felújítani. Ez azonban többségi döntés nélkül nem valósulhat meg, illetve esetenként meg kell emelni a felújításra fordított összeget. Ennek érdekében több társasháznál is jelentősebb mértékű közös költségemelés valósult meg, beleértve az üzemeltetési és felújítási költségeket is. A tulajdonosváltással egy másik probléma is felerősödött. Megnövekedett azon ingatlanok száma, melyekben nem a tulajdonosok laknak, és az ott tartózkodó személyek magatartása több esetben kifogásolható, nem veszik figyelembe a közösségi együttélés szabályait, ennek következtében esetenként jelentős konfliktusok alakultak ki a lakóközösségeken belül. 

- Az elmúlt egy-két évtizedre visszatekintve nagyszabású beruházások, felújítások voltak a társasházaknál. Gondolok itt például a panelprogramra, de egyéb munkálatok is bőven zajlottak. Most mi a helyzet? 

- A nagyobb beruházások tervezésénél több évig tartó takarékosságra van szükség, melyet esetenként negatívan érinthet egyegy hirtelen jelentkező hiba, és a tulajdonosoknak figyelembe kell venni, hogy az ingatlanárak emelkedésével egy időben a beruházási költségek is emelkedtek. Mivel a közösség dönt a befizetések nagyságáról és felhasználásáról, ezért minden tulajdonostól elvárható, hogy a saját tulajdona állagmegóvása, műszaki állapotának javítása érdekében nagyobb felelősséggel vegyen részt a közgyűléseken, részközgyűléseken. Az elmúlt évek beruházásait esetenként visszafogta a pandémiás időszak, mely alatt a tulajdonosok egy része nem járult hozzá a saját tulajdonában lévő lakásban tervezett munkák elvégzéséhez, például a strangcseréhez, illetve a visszafogott megrendelések miatt több vállalkozó is csökkentette, illetve megszüntette tevékenységét. A 2023-ra tervezett beruházások mértéke csökkenő tendenciát mutat, annak ellenére, hogy az épületek vezetékrendszerei - víz, szennyvíz, elektromos vezetékek felújításra szorulnak. A beruházások visszafogottságában meglátszik, hogy eddig Tiszaújváros önkormányzata jelentős támogatást nyújtott az energiaracionalizálást szolgáló, illetve egyéb gépészeti beruházásokhoz, de ebben az évben ez a támogatás a gazdasági helyzet miatt elmarad. Ugyanakkor az önkormányzat által létesített épület- fenntartási alap - melyet egyesületünk kezel - támogatási összegének elmúlt évben történt megemelése további lehetőséget biztosít a hitelfelvétel nélküli, szükségszerű beruházások elvégzéséhez. Itt említem meg, hogy a tulajdonközösségek a beruházások elvégzéséhez pályázat útján választják ki a megfelelő kivitelezőt, mely nagy körültekintést igényel. A közgyűlési döntésről a tulajdonosokat minden esetben írásban tájékoztatják a közös képviselők, és nem járulnak hozzá olyan vállalkozások támogatásához, amelyek a közös képviselőre hivatkozva keresik fel a lakókat és a lakáson belüli munka elvégzésére „buzdítják" a tulajdonost. Például a nyílászárók cseréjére, a belső elektromos hálózat felújítására. 

F.L.

0
Közterületi beruházások, felújítások
Állami lesz a védőnői ellátás

Kapcsolódó hozzászólások