A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával kapcsolatos tudnivalók

Szavazás 

Szavazni 2024. június 9-én (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig személyesen lehet. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát • magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyv formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható), 

• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) és lakcímét
• lakcímkártyával,
• Lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény részével, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el,
• régi, könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lakcímet. vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával,
• személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvánnyal vagy igazolással. 

Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét! Annak érdekében, hogy a szavazásban való részvételt senki esetében se akadályozza a lakcímkártya hiánya, a lakcímváltozással nem járó lakcímigazolvány pótlási ügyekben a kormányablakok pénteken a szokásos kormányhivatali nyitvatartási időben, a nyitva tartásra kijelölt kormányablakok szombaton és vasárnap rendkívüli nyitvatartási időben, reggel 7.00 és este 19.00 óra között az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyitva tartó kormányablakok listáját közzéteszik. Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

A szavazóköri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni nem lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy + jellel. Települési szintű lakcímmel rendelkezők a 08. számú szavazókörben (Derkovits Művelődési Központ, Széchenyi út 2.) szavazhatnak. Mozgóurna igénylése Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet. 

A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre, a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre. A mozgóurna iránti kérelmet a Nemzeti Választási Irodához - elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 óráig, a Helyi Választási Irodához - személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig lehet benyújtani. 2024. június 7-én 10.00 órát követően - a Helyi Választási Irodához elektronikus azonosítással elektronikus úton, - az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével 2024. június 9-én (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be a kérelem. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon" nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos tudnivalók 

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása egymással párhuzamosan zajlik, a nemzetiségi választópolgár szavazni 2024. június 9-én (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig a lakóhelye szerinti szavazókörben, személyesen tud. A nemzetiségi választás szavazólapjai (ideértve a helyi, területi és országos nemzetiségi választás szavazólapjait is) zöld színűek. A szavazatszámláló bizottság a zöld szavazólapokat a nemzetiség megjelölését tartalmazó zöld borítékkal együtt nyújtja át a választópolgárnak. Érvénytelennek minősül a zöld borítékba be nem helyezett zöld szavazólap. A zöld szavazólapok zöld borítékba történő helyezését követően a borítékot mindenképp szükséges lezárni, mert a nyitott boríték szintén a szavazólap érvénytelenségét eredményezi. A roma nemzetiségi választópolgárok által megválasztható képviselők száma 5 fő. Érvényesen szavazni tehát legfeljebb 5 főre lehet.

0
Krónika 40 - A magányos gitáros
Polgármesterjelöltek

Kapcsolódó hozzászólások