Ösztöndíjas pedagógusok

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelővel együttműködésben a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett tehetséggondozó pedagógusok, oktatók támogatására. A pályázat célja a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika (digitális kultúra), vagy ének-zene szakos, a tehetséggondozásban részt vevő pedagógusok, oktatók megbecsülése, szakmai elismerése, a tehetséggondozás keretében végzett szakmai tevékenység ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában. 

Tehetséggondozó területen végzett kiemelkedő tevékenységnek minősült a pályázati kiírásban a pedagógus által felkészített tanulóknak az elmúlt 3 év során meghatározott tanulmányi versenyeken elért országos 1-10. helyezése, illetve a pedagógus a tehetségmentorálás területen végzett kiemelkedő eredménye vagy tehetségműhely- vezetői tapasztalata. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium két pedagógusa nyerte el az országos elismerést az elmúlt 3 éves kiemelkedő munkája alapján. Remeczki Adrienn (magyar nyelv és irodalom) és Ferenczyné Szabó Zsuzsanna (informatika, digitális kultúra), akinek 2023-ban és 2019-ben is a Nemzeti Tehetség Központ és az Oktatási Hivatal a „Kiváló versenyfelkészítő" díjjal ismerte el a tanulmányi versenyek kapcsán végzett kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetséggondozó munkáját. Tanárainkra büszkék vagyunk, munkájukat köszönjük, eredményeikhez gratulálunk! 

Szaniszló László intézményvezető

Enter your text here ...

Enter your text here ...

0
Szülők és nevelők báloztak
Adventi hangverseny

Kapcsolódó hozzászólások