Megalakult a választási bizottság

Jövő júniusban lesz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, erre tekintettel Tiszaújváros képviselő- testülete legutóbbi ülésén megválasztotta a helyi választási bizottság három tagját, illetve két póttagját. A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. 

A helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben, október 1. és november 30. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. Dr. Juhos Szabolcs jegyző, a választási iroda vezetője bizottsági tagoknak Horváthné dr. Vámosi Margitot, Jakab Istvánt, Szabó Andrást, póttagoknak Tamás Herminát és Erdélyi Lajost javasolta, és ezt a testület egyhangúlag elfogadta. A megválasztott személyek közül négyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai is, tehát már rendelkeznek ilyen irányú tapasztalatokkal. A törvény értelmében a helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A most megválasztott bizottság december 4-én tartotta alakuló ülését, melyen a tagok és póttagok esküt tettek, továbbá Horváthné dr. Vámosi Margit személyében elnököt választottak. A helyi választási bizottság létszáma később kibővül a választáson jelöltet állító szervezetek, delegáltjaival. 

f.l. 

0
Két meccs, két vereség
Jégre lépni tilos!

Kapcsolódó hozzászólások