Kicsiben kezdenék,de nagy terveik vannak

Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv jóváhagyja a képviselő-testület határozatát, heti 15 órával nőhet a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szemészeti szakrendelésének óraszáma, a belgyógyászaté pedig 3-mal. A grémium elfogadta azt a javaslatot is, hogy a rendelőintézet keretein belül szakrendelésszerűen működő preventív tartalmú térítésmentes egészségügyi szolgáltatás induljon. Lényeges egészségügyi kérdésben határozott a képviselő-testület.Tiszaújváros önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a betegellátás színvonalának emelését és spektrumának bővítését, ugyanakkor a rendelőintézet 2023-ban elfogadott 5 éves szakmai tervében is nagy hangsúlyt kap az egészségben eltöltött évek számának növelése érdekében a prevenciós szemléletű megközelítés. A rendelőintézet főigazgatója, Dr. Papp Miklós kifejezetten elkötelezett a megelőző egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránt, ezért egy szakrendelésszerűen működő preventív tartalmú térítésmentes egészségügyi szolgáltatás bevezetését javasolta, melyről a következő tájékoztatást adta. 

- Az egészségmegőrzés, illetve betegségmegelőzés egy hosszútávú folyamat, akár az egész életet célszerű, hogyha végigkíséri és professzionális segítséget igényel. Ennek mentén gondoltunk a prevenciós tanácsadás kialakítására, ami hasonlóan működne, mint a szakrendelők - kezdte Papp Miklós. 

- Akik segítenének, akik tanácsot adnának: dietetikus, edukátor, személyi edző, gyógytornász, esetleg testnevelő. A dietetikus egy olyan diétát fog javasolni az életmódváltónak, ami betartható, ami reális, ami hos szú távú és eredményes. A személyi edzőt ne úgy képzeljük el, hogy ájulásig hajszolja az illetőt, hanem aki egy életkornak megfelelő edzéstervet dolgoz ki. Az edzésterv nem feltétlenül edzőtermi munkára vonatkozik. Tanácsot adhat a kerékpározás, a séta, a kocogás, a futás szempontjából. 

Ahogy említettem, szakrendelésszerűen fog működni a dolog. Reményeink szerint egy állapotfelmérés fogja megelőzni a folyamatot, és amennyiben szükséges, akkor orvosi segítséget kér a tanácsadás. Itt említem meg, hogy a szakrendelő, illetve a gyógyfürdő szakmai potenciálja ott fog állni a háttérben. 

Három fő csapásirány van, az egyik az oszteoporózis vagy csontritkulás, a másik az ehhez nagyon szorosan kapcsolódó menopauza, a női változókor, a harmadik a túlsúlyos 50-60 év közötti hölgyek és urak esete. Az oszteoporózist manapság sokszor már csendes gyilkosnak nevezik, ugyanis az érintettnek nincs betegségtudata, csak akkor szembesül az oszteoporózissal, amikor combnyaktörést, gerinctörést, csuklótörést szenved. Nyilván gyógyszeres terápiát is igényelnek a súlyos esetek, de megfelelő életmóddal, étkezéssel és testmozgással a törések jelentős része megelőzhető lenne. Létezett már Magyarországon egy úgynevezett 

Ne törj! program, ami az érintetteket megtanítja megfelelően esni. Léteznek különböző segédeszközök is, például tomporvédő felszerelés. A másik téma, amit említettem, szorosan kapcsolódik az oszteoporózishoz, a menopauza. Itt is létezik gyógyszeres kiegészítés, hormonpótlás, de ebben az időszakban alakul ki, vagy kezdődik a csontritkulás. Ennek kapcsán nagyon lényegesnek tartom azt, hogy legyen egy oszteoporózis prevenciós edukáció. A harmadik nagy csoport, ahogy említettem a túlsúlyos hölgyek és urak csoportja. Rájuk jellemző, hogy potenciálisan anyagcsere-betegséggel fenyegetettek, vagy már anyagcsere- betegek is. Az állapotfelmérést itt is ki kellene egészíteni egy orvosi vizsgálattal, ami elsősorban endokrinológiai- és laborvizsgálatot jelent. 

Itt is az a cél, hogy olyan reális diétát javasoljunk, ami betartható, illetve olyan testmozgást kell nekik javasolni, ami ugyancsak betartható és reális, és ami nagyon fontos, nem okoz sérülést. Ahogy említettem, szakrendelésszerűen történne a tanácsadás, ami nem fizetős, hanem térítésmentes lenne. Az első találkozót több, az egészségügyben megszokott kontrollszerű találkozás követné, amikor ellenőrzik az eredményeket, a felmerülő kérdéseket megválaszolják, kicsit lelket öntenek a betegbe, kitartásra ösztönöz. Tehát ez a terv. Azt meg kell sajnos említenem, hogy a TB egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben támogatja ezt a tevékenységet. Ennek ellenére a polgármester úr a kezdeményezést felkarolta, anyagi támogatást is ígért. Én úgy gondolom, hogy ahogy manapság szokták mondani, kicsiben kezdenénk, de nagyon nagy terveink vannak - zárta mondandóját a főigazgató. Mindezekre tekintettel a képviselő- testület egyhangúlag zöld utat adott a prevenciós tanácsadás rendelőintézet keretein belül történő tervszerű és ütemezett bevezetésének, és megbízta a főigazgatót, hogy ennek érdekében kezdje meg ellátásszervezési tevékenységét.

F.L. 

Több szemészet, több belgyógyászat 

A rendelőintézet főigazgatója november derekán a szakellátási kapacitás átcsoportosításának szükségességét jelezte az önkormányzat felé, ami az intézmény rendelkezésére álló összes óraszámát nem érinti. Az átcsoportosításokat az egészségügyi ellátórendszert érintő változások következtében kialakult sajátos helyzet teszi szükségessé, melyet az intézmény ellátásszervezési eszközökkel igyekszik optimalizálni. A főigazgató tájékoztatása szerint a rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működtetése a jelenlegi alacsony közfinanszírozott óraszámok miatt több hónapos előjegyzési idővel biztosítható, ugyanakkor más - humánerőforrás hiánnyal érintett - szakterületek óraszámai lefedetlenek maradnak. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény szerint a fenntartó kezdeményezheti a fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásának más, a szolgáltató finanszírozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba történő átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat. 

A főigazgató a rendelkezésre álló szakorvosi létszám megtartása, valamint az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelése érdekében az alábbi átcsoportosításokat javasolta, amit a képviselő-testület elfogadott. A módosítás egészségügyi államigazgatási szerv általi jóváhagyását követően a szülészeti és nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika heti óraszáma 3 órával, a szülészet-nőgyógyászaté 5, a bőr- és nemibeteg-ellátásé 7 órával csökken. Az így átcsoportosított óraszámokkal a szemészet óraszáma a jelenlegi heti 33 óráról 48 órára emelkedik. Az audiológiáról 3 órát csoportosítanak át a belgyógyászatra, melynek heti óraszáma ezzel 25-ről 28-ra emelkedik. 

f.l.

0
Megszűnik a vadkeleti állapot
Klub létesül a fiataloknak

Kapcsolódó hozzászólások