Jónak tartották a közbiztonság helyzetét

Országos viszonylatban városunk bűnügyi helyzete továbbra is kedvező. Kijelenthető, hogy a rendőrség 2022-ben is magas színvonalon végezte tevékenységét, látta el feladatát - állapította meg Tiszaújváros képviselő-testülete legutóbbi ülésén, a város közrendjének, közbiztonságának elmúlt évi, illetve jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót tárgyalva. 

Kevesebb közterületi bűncselekmény 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma Tiszaújvárosban 2022-ben az előző évi 230-ról 243-ra változott. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 86 volt a 2021. évi 107 esethez képest. A koronavírus miatt kialakult járványhelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések már nem jellemezték a tavalyi évet, ezért a közterületi bűncselekmények csökkenő tendenciájának megőrzése jelentős eredménynek számít - áll a beszámolóban. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 128-ról 123-ra csökkent. Ezek közül a terjesztői magatartással elkövetett kábítószeres bűncselekmények száma 4 volt, 2021-ben nem vált ismertté ilyen jellegű eset. Az ilyen típusú bűncselekményekre a látencia és nagymértékű konspiráció a jellemző. 

A regisztrált lopások száma 77-ről 64-re csökkent. A garázdaság a 2021-ben regisztrált 25 esetről 2022-ben 20 esetre csökkent. A rongálásban nem történt változás, 6 esetben fordult elő ilyen jellegű bűncselekmény. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 120 esetben történtek. Kiemelendő a járművezetés ittas állapotban bűncselekmények száma, amely a 2021-es 45 esethez képest 33-ra csökkent, de még ez is magas szám. A csalás bűncselekmények száma a 2021. évi 13 ügyhöz képest 21-re nőtt. 

A klasszikusnak mondható csalási cselekmények magas száma mellett emelkedő tendenciát mutatott az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások száma (10 eset). A beszámoló kitér a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló bűncselekményekre is. Ilyen ügy volt például az eredményesen felderített, Tiszaújvárosban elkövetett garázsfeltörések esete, ahol az elkövetőt letartóztatták, és a nyomozás során horogra akadt az orgazda is, akivel szemben pénzmosás bűncselekménye miatt kezdeményeztek eljárást. A beszámolóban helyet kapott a bűnüldöző munka értékelése is. 2022-ben a nyomozás eredményességi mutatója az előző évhez képest 68,7%-ról 76,5%-ra nőtt, és nem volt olyan értékelt bűncselekmény kategória, amely esetében az eredményességi mutató csökkenést mutatna. 

Közlekedés, járőrszolgálat 

A közlekedésbiztonsági helyzetet vizsgálva azt láthatjuk, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó balesetek számában az előző évhez képest némi növekedés tapasztalható. 2021-ben 49, az elmúlt évben pedig 51 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset következett be. Az anyagi káros balesetek száma is emelkedett 167-ről 202- re. Tiszaújváros területén kifejezett baleseti gócpont nem jelölhető meg - olvasható a beszámolóban -, ugyanakkor a korábbi években bekövetkezett személyi sérüléssel járó baleseteket tekintve kiemelt figyelmet fordít a rendőrség a közlekedési szabályok betartására a város gyalogátkelőhelyein, a nagyobb parkolókban, a körforgalmaknál, illetve a város olyan periférikus helyein, ahol az ittas járművezetők hatékonyan szűrhetők. A meghatározott havi migrációs ellenőrzések alkalmával a járőrök a 35-ös számú főútvonal Tisza-híd előtti útszakaszán hajtottak végre ellenőrzéseket. Ennek során leggyakrabban kisteherautókat és külföldi hatósági jelzésű gépjárműveket vontak intézkedés alá. Illegális migrációval összefüggésben rendőri intézkedésre nem volt szükség. 

2022-ben a közterületre vezényeltek létszáma csökkent, annak ellenére, hogy Tiszaújváros önkormányzata támogatást nyújtott a közterületi szolgálat megerősítése érdekében. A regisztrált óraszámcsökkenés a közterületi óraszám számítási módjának változásában rejlik. A nappalos szolgálatteljesítés során az egész rendőrkapitányság illetékességi területén, azaz mind a 24 településen átlagosan 3-4 járőrpár teljesít szolgálatot, míg éjszaka 2-3 járőrpáros. Tavaly folyamatosan igényeltek megerősítő rendőri erőket a vármegyei rendőr-főkapitányság, valamint a készenléti rendőrség állományából. A létszámhelyzet és a technikai ellátottság megfelelő, ugyanakkor a 100 ezer lakosra jutó rendőri létszám a vármegyei átlaghoz viszonyítva az egyik legalacsonyabb, ami azt jelenti, hogy a vármegye egyik legleterheltebb szervezeti egysége a tiszaújvárosi. A járőrútvonalak kialakításánál, illetve a napi eligazítások során minden esetben figyelembe vették a fokozottan veszélyeztetett területeket, különös tekintettel a MOL Petrolkémia Zrt. területén történő beruházásokra. A rendőrkapitányság munkatársai a Tisza Triatlonon, illetve a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál rendezvénysorozaton is láttak el biztosítási feladatokat. A rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt. 

A 2022. évi országgyűlési választások zavartalan lebonyolításához kapcsolódóan is elláttak a kapitányság munkatársai biztosítási tevékenységet, melynek során rendkívüli esemény nem történt. A szabálysértési feljelentések száma a rendőrkapitányságon 43,5%-kal csökkent, így az ügyek száma 1430-ról 808-ra, míg a helyszíni bírság végrehajtási eljárások száma 1079-ről 645-re mérséklődött. A szabálysértési ügyek számának csökkenéséhez hozzájárult a járványhelyzethez kapcsolódó korlátozások enyhítése, majd megszűnése, ezzel együtt járt a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos szabályszegések visszaesése. Legnagyobb számban a gépi meghajtású járművel elkövetett közúti közlekedés szabályainak megsértése, valamint a közterületen szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabálysértések fordultak elő. 

Önkormányzati támogatás 

Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a rendőrség feladatellátásának elősegítésére. Évtizedek óta kiváló az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködés. 

Az önkormányzat a lehetőségekhez mérten anyagilag is segíti a rendőrkapitányság munkáját. A feladatok színvonalas ellátása érdekében 2022-ben a következő támogatásokat szavazta meg részükre a képviselő-testület: 

- 12.000.000, illetve 500.000 Ft-ot biztosított számukra működési célú támogatás formájában, mely magába foglalja az éjszakai járőrszolgálat és a kamerás térfelügyeleti rendszer működtetését, továbbá az év során összesen 500.000 Ft működési célú támogatást biztosított a „Sulizsaru" program megvalósítására, 

- a kapitányság részére új edzőtermi kondicionáló eszközök beszerzésére 800.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosított, 

- a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányító Központjában történő kamerakép megjelenítéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére a rendőr

- főkapitányság részére 1.613.000 Ft felhalmozási célú támogatást, továbbá a főkapitányság bűn- és balesetmegelőzési tevékenységéhez 1.000.000 Ft összegű működési célú támogatást nyújtott. 

Az 1.613.000 Ft összegű támogatást nem használták fel, visszautalták, de most a testület 2023-as felhasználásra újfent megítélte. A fentieken túl 2022 decemberében 14 főt kimagasló teljesítménye és emberi helytállása elismeréseként a városi jutalmazási keret terhére jutalomban részesített a polgármester. 

F. L. 

0
Részleges strandnyitány
Tizenkétmilliós felújítás

Kapcsolódó hozzászólások