Jelentős változások az egészségügyben

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet az elmúlt években alapellátási, szakellátási, fürdőgyógyászati, otthonápolási, hospice, nappali-kúraszerű és egynapos sebészeti feladatok ellátásáról gondoskodott. A rendelőintézet épületében a szakrendelőkön túl jelenleg 3 házi gyermekorvosi, 8 felnőtt háziorvosi, 7 fogorvosi szolgálat, valamint a védőnői szolgálat és a központi ügyelet működik. 

Tiszaújváros önkormányzata a városlakók számára az elérhető legszínvonalasabb egészségügyi alapellátás nyújtása érdekében a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatok működéséhez kiemelkedően kedvező feltételeket biztosít. Térítésmentesen bocsátja az egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére a háziorvosi rendelőket, valamint a hozzájuk tartozó, egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek használatát, az önkormányzat fedezi a rendelők és a hozzájuk tartozó kiegészítő helyiségek, valamint a közös használatú helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos költségeket. Az alapellátási feladatok ellátásának időtartamára a rendelők leltár szerinti berendezéseit, felszerelési tárgyait az önkormányzat szintén térítésmentesen adja a szolgáltatók használatába. 

A rendelőintézet az önkormányzat önként vállalt feladataként gondoskodik a járóbeteg szakellátás, valamint a fiziko- és balneoterápiás részleg működtetéséről. Az intézmény évek óta több, mint 70 közfinanszírozott, 20 körüli nem közfinanszírozott szervezeti egységen összesen mintegy 40 szakmakódon nyilvántartott szakterületen lát el feladatot. Az ellátási terület egyes esetekben (pl. reumatológia, kardiológia) több mint 30 település, 70.000 fő feletti lakossal, más ellátások esetében (pl. szülészet- nőgyógyászat) mindössze 10 alatti település, 30.000 főt el nem érő lakosságszámmal. A legtöbb ellátás esetében a rendelőintézet 30.000 fő körüli ellátandó lakosságszámmal rendelkezik. Az elmúlt 5 évben az egészségügyben több olyan jelentős hatású jogszabályváltozás történt, mely az egészségügyi intézmény fenntartásáért felelős önkormányzat részéről átgondolt, adekvát döntéshozatalt igényelt. Mérföldkövet jelentett az egészségügyben foglalkoztatottak számára az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, melynek értelmében az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál - így a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben is - 2021. március 1-jétől csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet végezni. 

A rendelőintézetben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá történő átalakulása városunkban zökkenőmentesen lezajlott. Ezzel egyidejűleg a betegellátás színvonalának és az ellátások körének megtartása érdekében a rendelőintézet álláshelyeinek száma 20-szal emelkedett.

2023. április 1-jétől történt: városunkban az Országos Mentőszolgálat gondoskodik a központi ügyeleti ellátásról. A lakosság számára kedvező fordulatot hoztak azok a központi döntések, melyek eredményeként - eltérően az eredeti tervektől - Tiszaújváros azon települések közé került, ahol továbbra is működik ügyeleti pont, azaz hétköznapokon 16.00 órától 22.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 08.00 órától 14.00 óráig háziorvos látja el az ügyeleti feladatokat, illetve éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon személyesen is felkereshető az ügyelet. Az átszervezéssel kapcsolatban hozott döntések során Tiszaújváros önkormányzata figyelemmel volt az érintett szolgáltatókra, valamint az ügyeleti ellátás színvonalának, a betegérdekek érvényesülésének szempontjaira. Mindezek szem előtt tartásával 

- az OMSZ Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet regionális igazgatójának kérését figyelembe véve az ügyeleti ellátáshoz szükséges rendelő, váró, pihenőszobák, valamint a szociális helyiségek használata, haszonkölcsön szerződés keretében határozatlan időtartamra, térítésmentesen áll rendelkezésre az OMSZ részére. A helyiségek ügyeleti időre eső fenntartási, üzemeltetési költségeinek biztosításáról (a TV szolgáltatás díja kivételével), valamint a takarításról, továbbra is az önkormányzat gondoskodik. Az ügyeleti feladatellátást szolgáló eszközök, felszerelések, berendezési tárgyak szintén ingyenesen, határozatlan időtartamra, haszonkölcsön szerződés keretei között adták át az OMSZ számára, oly módon, hogy az eszközök fenntartásával, karbantartásával, az elhasználódást követő pótlásával kapcsolatos költségeket az OMSZ viseli, 

- átadtak az OMSZ-nak 1 db számítógépet, monitorral, nyomtatóval, azzal, hogy az OMSZ a feladatellátás átvételétől gondoskodik azok mindenkori működőképes állapotban tartásáról, - a rendelőintézet tulajdonában lévő, az ügyeleti feladatellátást szolgáló személygépkocsi szintén térítésmentesen került az OMSZ-hez, azzal, hogy az üzemben tartásáról, karbantartásáról, javításáról, üzemképes állapotáról az OMSZ saját költségén gondoskodik, 

- az ellátás személyi feltételeiről az OMSZ teljes körűen gondoskodott, 

- szintén az OMSZ Észak-magyarországi regionális igazgatójának kérésére, annak érdekében, hogy az ügyeleti feladatellátás során szükséges életmentő eszköz, egy monitor-defibrillátor rendszer kerülhessen a tiszaújvárosi orvosi ügyeleti feladatokat ellátó gépkocsiba, Tiszaújváros önkormányzata 1.000.000 Ft támogatást biztosított az „Életmentés Alapítvány Borsod- Abaúj-Zemplén Megye" számára az eszköz beszerzésére,

- szintén az „Életmentés Alapítvány Borsod- Abaúj-Zemplén Megye" részére 10.000.000 Ft támogatást biztosított a város annak érdekében, hogy a Tiszaújvárosi Mentőállomás épületének energetikai felújítását, a homlokzat szigetelését, színezését és a tető szükségszerű átalakítását elvégezhessék. További, jelentős átstrukturálást jelentett a területi védőnői ellátás állami hatáskörbe vonása, melynek eredményeként 2023. július 1-jétől városunkban a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház felelős az ellátás biztosításáért. A problémamentes átmenet érdekében

- az önkormányzat 2023. július 1-jétől az állam részére ingyenes használatba adta a védőnői ellátást szolgáló ingó- és ingatlanvagyont, 

- a védőnői feladatellátást szolgáló ingatlanrészekben a vármegyei kórház viseli a fenntartás költségeit, az állagmegóvás, karbantartás, működtetés és az állagmegóváson felüli rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit, továbbá az ingatlanrész használatához fűződő közterheket, közüzemi díjakat, rezsi költséget, 

- a vármegyei kórház gondoskodik az átadáskor meglévő, de elhasználódó ingóságok biztosításáról, azok pótlásáról és működőképes rendelkezésre állásáról, karbantartásáról, javításáról, valamint az ellátás folyamatos működéséhez szükséges fogyóeszközök beszerzéséről. A rendelőintézet 2020. és 2021. évi működését, feladatellátását jelentős mértékben befolyásolta a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti jogszabályokhoz, rendelkezésekhez, protokollokhoz való igazodás. Különösen nagy kihívást jelentett a kényszerbezárás után a nagyon szigorú eljárásrendek szerinti újranyitás, a betegellátás megszervezése, különös tekintettel a telemedicina digitális feltételeinek biztosítására, a beléptető rendszer megszervezésére, kiépítésére és üzemeltetésére. 2021 második felétől döntően, a koronavírus járvány előtt már megszokott betegfogadási rendre tért át a rendelőintézet, megtartva a telemedicina által biztosított kedvező lehetőségeket.

A koronavírus elleni védekezés érdekében a központi rendelkezések szerint több alkalommal oltópont kialakításáról kellett az intézménynek gondoskodnia, biztosítva ehhez a személyi, tárgyi és informatikai feltételeket, teljesítve a szigorú adatszolgáltatási kötelezettséget. 2021. május-június- július hónapokban 2.374 koronavírus elleni védőoltást adtak be a rendelőintézetben. Tiszaújváros képviselő-testületének döntése alapján 2021 szeptemberétől 2022 végéig a tiszaújvárosi lakosok bekerülési költségen, illetve a 60. életévüket betöltött tiszaújvárosiak egy alkalommal térítésmentesen igénybe vehették a koronavírus elleni ellenanyagszint meghatározását a rendelőintézetben. A feltételek megteremtéséhez a rendelőintézet az immunkémiai automatát bérlemény formájában biztosította. Összesen 2.534 vizsgálat történt, ebből a 60. életévüket betöltött igénybe vevők létszáma 1.353 fő volt. Gyermekeink biztonsága és egészsége érdekében Tiszaújváros képviselő-testülete 2022 márciusában döntött arról, hogy támogatja - a súlyos allergiás reakciók, valamint fizikai terhelés hatására fellépő, vagy ismeretlen eredetű anafilaxia sűrgősségi kezelésére alkalmas 

- EpiPen autoinkjekció beszerzését és átadását a tiszaújvárosi intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, melyet azóta is folyamatosan biztosított. Az otthoni szakápolási tevékenység, illetve otthoni hospice ellátás tekintetében évente megújuló döntéseivel a képviselő- testület hozzájárult a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező betegek számára, önkormányzati finanszírozás keretében plusz ellátási egységek igénybevételéhez, a felmerülő szükségletek maradéktalan kiszolgálása érdekében. Összhangban Tiszaújváros Egészségtervében foglaltakkal, a testület 2023-ban felkérte a rendelőintézet főigazgatóját, hogy vizsgálja meg a prevenciós ellátások bevezetésének lehetőségeit, és indokolt esetben a prevenciós célú egészségügyi szolgáltatások biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

A működő szakmákhoz integrált prevenciós jellegű tevékenységek bevezetéséhez szükséges IN BODY testösszetétel elemző készülék beszerzésére a képviselő-testület forrást biztosított, így az új ellátási elem felkerült a rendelőintézet ellátási palettájába. Az ellátási feltételek javítása érdekében a szülészet-nőgyógyászat szakrendelésre nőgyógyászati ultrahang készüléket és kryokonizáció végzésére alkalmas készüléket szereztek be, illetve a Fiziko- és Balneoterápiás részleg részére a régi, javíthatatlanná vált eszköz helyett új Caracalla Thalasso kádat telepítettek. 

A szemészeti szakrendelésen korszerű szemvizsgáló OCT készülék alkalmazása vált lehetővé. Az egynapos sebészet keretében elkezdődött a térd ízületi betegségek arthroszkópos műtéti kezelése, valamint egyes nőgyógyászati betegségek endoszkópos ellátása. EFOP pályázat keretében általános sebészeti célú endoszkópos torony érkezett a rendelőintézetbe. Az elmúlt időszakban megtörtént a fogászati röntgenberendezés felújítása, valamint a meghibásodott klímaberendezés cseréje, továbbá a felmerülő igények szerint folyamatos az informatikai eszközök cseréje is. Az intézmény szerverinfrastruktúrájának a Polgármesteri Hivatal épületébe történő átköltöztetéséhez Tiszaújváros önkormányzata költségvetésébe hardver infrastruktúra (tárhely) bővítésére, az installációs és migrációs feladatok munkadíjára előirányzatot biztosított. Tekintettel az egészségügyi területet országos szinten sújtó humán erőforrás-hiányra, a rendelőintézet óraszám átcsoportosítással igyekszik biztosítani azon szakmák optimális működését, ahol a szakorvos-ellátottság biztosított a lakossági igények kielégítésére. Összességében az elmúlt években a járóbeteg szakellátás alapstruktúrájában és területi ellátási kötelezettségében lényeges változás nem következett be, azonban a koronavírus világjárvány átmenetileg jelentős mértékben megváltoztatta a betegellátás rendjét. Tiszaújváros önkormányzata részéről önként vállalt járóbeteg szakellátás, valamint a fiziko-és balneoterápiás részleg működéshez szükséges humán és műszaki erőforrás - infrastruktúra, ingatlan, orvostechnikai gép-műszer, egyéb eszköz, berendezés - rendelkezésre áll. 

A rendelőintézet személyi feltételei a jogviszonyváltást követően is biztosítják a zavartalan feladatellátást. Az önkormányzat a rendelőintézetben foglalkoztatottakon túl az alapellátásban tevékenykedő szakdolgozók, valamint a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház alkalmazásában álló védőnők munkájának anyagi elismeréséről is rendszeresen gondoskodik.

0
Pozitív változások a szociális és gyermekvédelmi t...
Ellenanyagszint vizsgálat

Kapcsolódó hozzászólások