Ülést tart az önkormányzat

A testület dönt az augusztus 20-i kitüntetésekről is.

Tiszaújváros képviselő-testülete 2024. június 27-én (csütörtök) 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében. Napirendi javaslat 

Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" adományozására
2. Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására ű

Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
3. Javaslat „Tiszaújváros Város Településrendezési Eszközeinek - több részterületére szóló - módosítása", valamint „Tiszaújváros Város Településrendezési Eszközeinek - tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, Tiszaújváros régi zagyterének telektömbjére szóló - módosítása" partneri véleményezésének, egyben véleményezési szakaszának lezárására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható csoportok számának meghatározására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2024/2025. nevelési évre vonatkozó Munkatervének, a Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá a módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyására
6. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
7. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2023. évi munkájáról
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2023. évben végzett tevékenységéről
9. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
10. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti rendszer működésének tapasztalatairól, valamint az éjszakai járőrszolgálat ellátásáról
11. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról Kérdések

0
Új műanyaggyártó a városban
Tiszaújvárost szolgálták

Kapcsolódó hozzászólások