Kétszer annyi idős, mint gyermek

Amint arról beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzé tette a 2022. évi népszámlálás részletes adatait, melyek a KSH honlapján a népszámlálás tájékoztatási adatbázisában egyéni igények szerint lekérdezhetők. Mi egyes tiszaújvárosi adatokra „kérdeztünk" rá. A népszámlálás 2022. október 1-jei „eszmei" időpontjában Tiszaújváros lakónépessége 14.362 fő volt. 

Ez a 2011-es népszámláláshoz képest 2.138 fős (13 százalékos) csökkenést jelent. (A KSH definíciója szerint: „az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma." Azaz az adott területen ténylegesen élő, jelenlévő népesség.) A nemek szerinti megoszlás: 7.610 nő, 6.752 férfi. A főbb korcsoportok szerint így fest a kép: 0-14 éves 1.640 fő (11,4%), 15-64 éves 9.398 fő (65,4%), 65 évesnél idősebb 3.324 fő (23,1%). Családi állapotuk szerint a házasok a legnépesebb csoport 5.382 fővel, őket a nőtlenek, hajadonok követik 4.060 fővel. Meglehetősen magas - 2014 fő - az elváltak száma, 1.266 fő pedig megözvegyült. 

Városunkban 13.721 magyar állampolgár élt 2022 októberében, 641-en voltak a külföldiek, közülük az Európai Unión kívüliek voltak többen, 487-en. Az iskolai végzettséget vizsgálva, az érettségivel rendelkezők vannak a legtöbben, 4.917-en. Őket a diplomások követik 2.995 fővel, majd az érettségi nélküli középfokú végzettségűek következnek 2.572 fővel. A 8 általánost végzettek száma 2.142, míg a 8 általános alattiaké 1.052 fő. A foglalkoztatottak száma 7.266 fő volt tavaly októberben, a munkanélkülieké 308. Igen magas viszont - 3.817 fő - a különböző ellátásban részesülő, inaktív városlakó, az eltartottak száma pedig 1.331 fő.

A korábbi népszámlálásokhoz képest újdonság volt a digitális tevékenység vizsgálata. E szerint Tiszaújvárosban 6.603-an végeznek középszintű tevékenységet, 4.008-an pedig alapszintűt, ugyanezt 1.284-en magas szinten űzik, 1.895-en viszont egyáltalán nem végeznek digitális tevékenységet. A nem kötelezően megválaszolandó kérdések közül a vallási hovatartozás volt az egyik. A tiszaújvárosi válaszadók közül 3.302-en vallották magukat katolikusnak, 2.886-an rómainak, 352-en görögnek. A református vallást 2.167-en jelölték meg, az evangélikust 22-en. Végezetül még egy fontos adat, Tiszaújváros lakásállománya 7.481 darab volt 2022 októberében, ez 179-cel több, mint 2011-ben. 

F. L.

0
Új elnök a fociklubbnál
Mérsékelt ütemű lett az infláció

Kapcsolódó hozzászólások