Igazgatási szünet

Bár még csak februárt írunk, Tiszaújváros képviselő- testülete már határozott a téli (év végi) igazgatási szünet elrendeléséről, amely 5 munkanapot érint, de 16 napot ölel fel. Az igazgatási szünetről szóló törvény értelmében a képviselő- testület a polgármesteri hivatalban a Kormány által elrendelt nyári, illetve téli igazgatási szünet tartamára igazgatási szünetet rendelhet el. Ugyanezen jogszabály szerint az ily módon elrendelt igazgatási szünet időtartama nem számít bele az igazgatási szünettel érintett polgármester, jegyző, polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek és az önkormányzati hatósági ügyek intézésének határidejébe. A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló Kormányrendelet szerint az igazgatási szünet 2024. december 30-tól 2025. január 1-ig tart. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint ugyanakkor a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. Az igazgatási szünet időtartama télen legfeljebb két egybefüggő naptári hét lehet, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tarthat. A korábbi évek tapasztalatai szerint halaszthatatlan intézkedést igénylő eset az igazgatási szünet alatt egyik évben sem fordult elő. A téli igazgatási szünet időtartamának meghatározásakor szükséges figyelembe venni a magas energiaárakat is, amelyben jelentős csökkenés nem várható, a hivatali épület zárva tartásával így komoly megtakarítás érhető el - érvelt a Polgármesteri Hivatal. Mindezekre tekintettel a 2024. évi téli igazgatási szünet a következő munkanapokat érinti: 2024. december 23., december 30., december 31., 2025. január 2., január 3. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart, a halaszthatatlan ügyek intézésére ügyelet működik. 

A munkaszüneti napokkal együtt így összesen 16 olyan egybefüggő nap állna rendelkezésre, amely a köztisztviselők rekreációját szolgálja. A képviselő-testület az utolsó rendes ülését munkaterve szerint 2024. december 12-én tartja, tehát az igazgatási szünet a testület munkarendjében sem okoz fennakadást. 

F.L. 

0
Krónika 40 - Tények és vélemények február 14-éről
Módosított büdzsé

Kapcsolódó hozzászólások