Gyermekeink jóléte, védelme

A képviselő-testület elfogadta a Tiszaújvárosban folyó gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámolót. Tiszaújváros önkormányzata a településen élő gyermekek védelme érdekében a pénzbeli és természetbeni ellátások széleskörű rendszerét biztosítja, kiegészítve a gyermekjóléti szolgáltatásokkal, és az általa nyújtott támogatások jelentősen enyhítik a megélhetési problémákkal küzdő családok anyagi gondjait, esélyt, biztonságot nyújtva a nehezebb körülmények között nevelkedő gyermekek tanulásához és megélhetéséhez szükséges feltételek biztosításához - állapította meg a testület.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által nyújtott család- és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának színvonalas biztosításához a jogszabályban meghatározott minimumokon túlmutató, kiemelkedő színvonalú működési feltételek állnak rendelkezésre. A humánszolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálata, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait igyekszik a város stratégiai dokumentumaiban foglaltakkal összhangban, a célcsoport igényeihez és szükségleteihez igazodva strukturálni, a jogszabályi változásoknak megfelelően, az aktuális társadalmi folyamatok kihívásaira reagálva, folyamatosan megújítani és fejleszteni. 

A település gyermekvédelmi rendszere, tevékenysége jó színvonalon biztosítja a krízishelyzetek, a veszélyeztetettség megelőzését és kezelését. Jó példa erre, hogy a 2022. évi adatokkal összevetve megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 2023-ban csökkent, míg 2022-ben 74 hátrányos helyzetű és 62 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket tartottak nyilván, 2023-ban a hátrányos helyzetű gyermekek száma 42 fő, a halmozottan hátrányos helyzetűeké 39 fő volt. 

A grémium a jövőre vonatkozó javaslatokat, célokat is meghatározott. E szerint a pénzbeli, természetbeni ellátásoknál az önkormányzat elsődleges célja továbbra is, hogy úgy alakítsa az ellátások rendszerét, hogy a legadekvátabb segítséget tudja nyújtani a rászoruló családok számára. A változó gazdasági, társadalmi környezetre tekintettel feladat a jelenleg működő támogatási rendszer hatékonyságának vizsgálata és szükség esetén módosítása a szociális vívmányok megőrzése, és minél magasabb színvonalon történő biztosítása érdekében. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások területén a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központnak a jövőben is törekednie kell a jelzőrendszeri kapcsolatok és együttműködés hatékonyságának fokozására, a szakterületek közötti szinergiák kiépítésére, a felmerülő szükségletek pontos azonosítására és a fókuszált, gyors reagálásra, a prevenciós tevékenység megerősítésére, valamint a gyermekek nappali ellátásánál a kihasználtság optimalizálására. 

f.l.

0
Közeleg a táborszezon
Demográfiai helyzetkép

Kapcsolódó hozzászólások