Évtizedeken át Tiszaújvárost szolgálták

Lukács Istvánné
Krivda Jánosné

Nyugállományba vonulása alkalmából újabb két fő vette át a képviselő-testület Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetését.

Krivda Jánosné óvodapedagógus 

1985-ben kezdett el dolgozni az akkori Leninvárosi 3. sz. Napközi Otthonos Óvodában. Felsőfokú óvodapedagógusi diplomáját 1989-ben szerezte a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben. 1989-től 1991-ig Hejőbábán, majd Nemesbikken végezte munkáját. 1992 márciusától ismét Tiszaújvárosban helyezkedett el óvodapedagógusként. 2006-ban pedagógiai szakvizsgát szerzett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán. Példamutató szakmai tevékenységének köszönhetően kivívta vezetői szakmai elismerését. 2014-ben szakmai koordinátori feladattal bízták meg a Szivárvány óvodában. Munkájában körültekintő, alapos és megbízható. 2017-től általános óvodavezető- helyettesként tevékenykedett a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában. Magas színvonalú szakmai munkájával, konstruktív ötleteivel folyamatos segítséget nyújtott vezetőtársainak. A rábízott feladatokat mindig körültekintően és maradéktalanul látta el. Óvodapedagógusi munkáját, melyet a gyermekszeretet és a hivatástudat vezérelt, nagy szorgalommal és hozzáértéssel végezte. Fogékony és nyitott volt az új kezdeményezésekre. Szakmai ismereteit mind önképzéssel, mind továbbképzéssel rendszeresen bővítette, frissítette. Munkájában mindig arra törekedett, hogy minél több elméleti és gyakorlati ismeretet szerezzen, és ezeket felhasználva elősegítse az óvodáskorú gyermekek testi, lelki és mentális fejlődését. Egyenes jellemének, nyitott személyiségének, kreatív pedagógusi hozzáállásának köszönhetően megbízható és értékes tagja volt a közösségnek. Pedagógiai munkássága követendő példa lehet a következő nemzedék számára. Tiszaújváros köznevelésében odaadó, példaértékű, magas szintű felelősségérzettel és hivatástudattal végzett, több mint harminckét éves szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetésben részesült.

Lukács Istvánné dajka 

Tiszaújvárosi pályafutását 1989. november 1-jén kezdte az akkori 5. sz. Napközi Otthonos Óvodában. Itt tevékenykedett egészen nyugdíjba vonulásáig. Örömmel végezte el a dajkaképző tanfolyamot, ahol gyakorlati ismeretei mellé az elméleti ismereteket is elsajátította. A megszerzett tudását az óvodai élet mindennapjaiban kamatoztatta. Munkáját mindig nagy odafigyeléssel, gyermekszeretettel, türelemmel és kedvességgel végezte. Közreműködése segítséget jelentett a vele dolgozó óvodapedagógusok számára a nevelő, fejlesztő tevékenységeik végzésében. Munkaköri feladatait kellő önállósággal, kolléganőivel összehangoltan látta el. Kedves, vidám és türelmes emberi tulajdonságai alapján az alkalmazotti közösség körében is elismert és közkedvelt személyiség lett. Csoportjában, valamint a rábízott területeken mindig rendezett, esztétikus, tiszta környezet várta a gyerekeket. Önként vállalt olyan tevékenységeket, amelyek az óvoda hatékony működését segítették és a mindennapi együttélést szolgálták. A közösség aktív tagjaként bekapcsolódott az óvodai rendezvényekbe is, megbízható, pontos munkájára mindig számítani lehetett. Tiszaújváros köznevelésében végzett, több mint harmincnégy éves, színvonalas, lelkiismeretes munkájának elismeréseként Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetésben részesült.

0
Mozi a szabadban
Krónika 40 Gyógyfürdő lett a termálból

Kapcsolódó hozzászólások