Drágul az intézményi felnőtt étkeztetés

Március 1-jétől az önkormányzati intézményekben és állami köznevelési intézményekben foglalkoztatottak, a köztisztviselők, valamint a vendégétkezők számára 1.050 forintról 1.200 forintra emelkedik egy adag ebéd térítési díja. Tiszaújváros képviselő-testülete a 2023. február 13-i ülésén döntött az intézményekben folyó munkavállalói, illetve felnőtt étkeztetés rendszeréről, valamint a fizetendő térítési díjak mértékéről. 

E szerint az önkormányzati intézményekben és az állami fenntartású köznevelési intézményekben foglalkoztatottak, a köztisztviselők számára, valamint az önkormányzat, az intézmények, gazdasági társaságok azon vendégei tekintetében, akik a működéshez, illetve a szakmai feladat ellátásához kötődően tartózkodnak az érintett szervezetnél, az intézményekben történő étkeztetés bruttó ára 1.050 Ft/adag volt. Ugyanilyen térítési díjat kellett fizetni az önkormányzati intézményekből és az állami fenntartású köznevelési intézményekből nyugdíjba vonult foglalkoztatottaknak, a köztisztviselőknek, a nem önkormányzati fenntartású közfeladatot ellátó intézmények (köznevelési intézmények kivételével) és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozóinak, valamint az önkormányzat egészségügyi feladat-ellátási kötelezettsége teljesítésében vállalkozási formában közreműködő orvosoknak és alkalmazottaiknak. 

A 2023. évi adatok figyelembevételével a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) számításokat végzett a felnőtt étkeztetés keretében előállított ebéd önköltségére vonatkozóan, s ennek alapján megállapítható, hogy a felnőtt étkeztetés önköltségének ÁFA-val növelt összege 1.200 Ft/adag, ami az élelmiszer alapanyagárak, valamint a személyi bérek emelkedése miatt 150 Ft-tal magasabb, mint 2023-ban. Mindezek hatására a képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy március 1-jétől a TIK az érintettek számára önköltség + ÁFA/adag áron biztosítsa az étkezést, mely szerint a térítési díj 1.200 Ft/adag, ebből a nyersanyagnorma 630, a rezsi 315, az ÁFA 255 forint. A TIK üzemeltetésében lévő konyhák étkeztetési szolgáltatását igénybe vevő felnőtt étkezők, valamint a vendégétkezők a szervezet vezetője által lefolytatott egyeztetés alapján továbbra is a TIK igazgatójának előzetes írásbeli engedélyével vehetik igénybe az étkeztetést a rendelkezésre álló kapacitás függvényében, az engedélyben megjelölt intézmény konyháján. 

f.l.

0
Kilencven esztendő
Zöld út a hulladéknak márciusban?

Kapcsolódó hozzászólások