Béren kívüli juttatás és bérkompenzáció

Cafetéria kiegészítést kapnak az önkormányzati szféra és az állami, illetve egyházi köznevelési intézmények alkalmazottjai - határozott szeptember 26- án tartott ülésén Tiszaújváros képviselő- testülete. A bruttó 192 ezer forintos kiegészítés mellé - tekintettel a stabil pénzügyi helyzetre, és arra, hogy az év eleji béremelést az infláció felemésztette - az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok munkavállalói bruttó bérük 50%-ának megfelelő év végi juttatásban is részesülnek. 

A 2023. évi költségvetés június havi módosítása óta készült polgármesteri rendelkezések, határozatok, az állami támogatások, az egyes intézményekben történt létszámváltozások, szükségessé tette a költségvetés módosítását. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés június havi módosításakor a költségvetési bevételek előirányzatát 7.774.438.626 Ft-ban határozta meg, mely a rendeletmódosítást követően 9.590 504.960 Ft-ra, a költségvetési kiadásoké pedig 13.251.538.784 Ft-ról 15.067.605. 118 Ft-ra változott. A képviselő-testület a különféle bérfejlesztési intézkedéseivel folyamatosan törekszik a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a gazdasági társaságok munkavállalóinak jövedelmi helyzetét javítani. 

A 2023. évi költségvetés készítésekor célként fogalmazódott meg az egyéb anyagi juttatások (évközi vagy év végi elismerés) megőrzése, lehetőség szerinti fejlesztése a bevételek alakulásának függvényében. Ennek jegyében a képviselő-testület májusban bruttó 64 ezer forinttal megemelte az önkormányzati intézményekben, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál dolgozó munkavállalók éves cafetéria juttatását. A nehéz gazdasági helyzet és a kétszámjegyű infláció az év elején még jelentősnek tűnő 16%-os béremelés reálértékét már felemésztette, ezért a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal megvizsgálta a pénzügyi, gazdasági helyzetet, kalkulált a várható kiadásokkal, bevételekkel. Az önkormányzat helyzete jelenleg stabil, az eredetileg tervezett adóbevételekhez képest eddig 1,5 milliárd Ft a helyi iparűzési adó többletbevétele. A kimagasló kamatkörnyezetet kihasználva az önkormányzat az átmenetileg szabad forrásait a minimális kamatozású folyószámla helyett rövid lejáratú bankbetétekben, illetve állampapírokban helyezte el, melynek eredményeként az eredeti előirányzathoz képest augusztus végéig 250 millió Ft kamatbevételi többletet könyvelhetett el, mely az év végéig várhatóan hasonló nagyságrenddel tovább fog növekedni. 

Az önkormányzat prioritásként kezeli, hogy a dolgozói béremelés ne veszítse el reálértékét, ezért az elért hozam és kamatbevételi többletet a polgármester javaslatát elfogadva bérkompenzációra, a munkavállalók infláció okozta reálbérveszteségének minimalizálására fordítja a képviselő-testület. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat intézményeiben és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók cafetéria kerete bruttó 192.000 Ft/ év juttatással kiegészül. Mindez összesen bruttó 110.016.000 Ft-ot jelent. Az állampapírokból és a betétlekötésekből származó többletbevétel fedezetet nyújt az önkormányzati szektoron kívül működő - állami és egyházi fenntartásban lévő - köznevelési intézményekben dolgozó munkavállalók tevékenységének elismerésére is. Így a Tiszaújvárosban működő állami és egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak is részesülnek a bruttó 192.000 Ft/fő összegű juttatásban, melyre 89.472.000 Ft forrást biztosított a testület.

A képviselő-testület egyetértett azzal is, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői és munkavállalói is részesüljenek bruttó 192.000 Ft-os cafetéria juttatásban. Az önkormányzati szférában dolgozók munkájának elismeréseként, valamint az év eleji bérfejlesztés reálértékének megőrzése érdekében a cafetéria juttatás mellett, év végén további juttatást is kapnak a munkavállalók. Ennek alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények azon munkavállalói, akik 2023. január 1-jén az intézmény állományában voltak és a kiosztás napján is aktív dolgozók, a bruttó bérük 50%-ának megfelelő év végi juttatásban részesülnek. Ez a szociális hozzájárulási adóval együtt összesen 154.410.742 Ft-os költségvetési kiadást jelent. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál ugyanez a helyzet, akik 2023. január 1-jén állományban voltak, a bruttó bérük 50%-ának megfelelő összegű év végi juttatást kapnak. A társaságoknál ez a cafetéria kiegészítésével együtt összesen mintegy 100 millió forintos kiadás. A képviselő-testület mindemellett felhatalmazta a polgármestert, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjon a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak, továbbá a védőnők év végi juttatásáról. 

Ferenczi László 

0
Se vége, se hossza kerékpárút
Hatvanmillióval több lakásvásárlásra

Kapcsolódó hozzászólások