Adóforintok, értékpapír-bevételek

Tiszaújváros önkormányzatának minap elfogadott 12,5 milliárd forintos költségvetésének alapkövei a közhatalmi-, illetve a finanszírozási bevételek. Az alábbiakban ezeket vesszük górcső alá.

Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a helyi adók, és az ezekhez kapcsolódó egyéb bevételek alkotják. Az idei évben a tervezett előirányzat 3.877 millió Ft, mely 45,98%-kal alacsonyabb a 2022. évi eredeti előirányzatnál.
A tervezés során a helyi adórendeleteket, a törvényi változásokat - ideértve a 2023-tól bevezetett kisvállalkozói tételes adóalap megállapítási módszer várható hatását -, a 2022. évi bevallások után adóelőlegekkel szembeni elszámolások (befizetések, visszautalások) várható negatív egyenlegét, az adóbevallások alapján jelentősen csökkenő tárgyévi adóelőlegeket, a már korábban megfizetett adót (túlfizetések és az előrehozott adó beszámítását) vették figyelembe a pénzügyi terv készítői.
Építményadóban a 650 millió Ft előirányzatot a 2015-től hatályos 900 Ft/m2-es adómérték, a magánszemélyeket érintő, változatlan mértékű adókedvezmények, adómentességek megtartása, valamint a 2022-ben használatba vett új építésű építmények esetében, a 3 évig terjedő, határozott idejű 200 Ft/m2-es kedvezményes adómérték indokolja. A tervszám 4,25%-kal kevesebb a 2022. évi módosított előirányzatnál, ennek elsődleges oka, hogy a 2022-ben behajtott egyszeri tételből származó adótartozás már nem növeli a bevételeket, ugyanakkor 2023-ban a hátralékállomány jelentős növekedése valószínűsíthető a megnövekedett rezsi- és fenntartási költségek, illetve a nem közhasznú alapítványi tulajdonú ingatlanok megszűnő mentessége miatt.


A helyi iparűzési adóbevétel tervezett előirányzata 3,2 milliárd Ft. Ez az előző évekhez képest jelentősen kevesebb, mert a nagy energiaigényű ipari ágazatok 2022. második felétől eredménytermelő képességüket elveszítették, a gazdasági környezet jelentősen leromlott. A petrolkémia kimagasló 2021. évi teljesítménye eredményeként megfizetett 2022. évi adóelőleg meghatározó része túlfizetésként fog megjelenni, melynek - adózói döntés függvényében - a visszautalása vagy a folyó évi előlegbe történő beszámítása várható. Az év során befejeződő poliol és egyéb vegyipari beruházás kapcsán telephelyet működtetett építőipari kivitelező társaságok fokozatos levonulása valószínűsíthető, így ebben az adózói körben is csökkenő bevétellel és növekvő visszautalással kell számolni. A műgumigyártól továbbra sem várható adóbevétel.
A tervszám kialakítása - változatlan adómérték és kedvezményrendszer mellett, a számos bizonytalansági tényező miatt az óvatosság elvét szem előtt tartva - a várható elszámolási, jóváírási (beszámítási), előlegfizetési és a várhatóan igen magas visszautalási kötelezettség becsült hatása alapján történt. A 2023-tól választható kisvállalkozói tételes adóalap-megállapítási módszer bevezetése szintén csökkenteni fogja az összbevételt, de hatása - a meghatározó társaságok adóteljesítményének energiaválság okozta visszaeséséhez képest - nem szignifikáns.
Idegenforgalmi adóbevételként a tavalyi 17 millió Ft módosított előirányzattal szemben 12 millióval kalkulál a költségvetés.
A tervezet figyelembe veszi az új szálloda várható folyamatos üzemelését, illetve két másik hotel - a fenntartási költségek drasztikus emelkedése miatti - folyamatosan romló kilátásait. A 2022-ben behajtott korábbi évi adótartozás hatása már nem érvényesül, ugyanakkor 2023-ban a hátralékállomány jelentős növekedése valószínűsíthető ezen adónem esetében is.


Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 15 millió Ft, ahol a helyi adókhoz kapcsolódó várható pótlékok, bírságok, végrehajtási költségek (költségátalány) összege szerepel. A tervszám másfélszerese az előző évi előirányzatnak, figyelembe véve a tervezett ellenőrzésekből és kötelezettség elmulasztásokból eredő szankciók, illetve a 13%-ra emelt jegybanki alapkamat alapján számított késedelmi pótlék hatását is.
Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek előirányzata 5.220.710.570 Ft.
A belföldi értékpapírok 1.013.629.000 Ft-ot „hozhatnak a konyhára". Az átmenetileg szabad pénzeszközből vásárolt 2023. január 1-jén meglévő értékpapírokból a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényből 360.809.000 Ft, diszkont kincstárjegyből 652.820.000 Ft érkezhet.
A 2023. január 1-jén meglévő lekötött betétek megszüntetéséből 4,2 milliárd Ft bevétellel lehet számolni, míg a 2022. évi maradvány mindössze 7.081.570 Ft-tal növeli a finanszírozási bevételeket.

F. L. 

0
A biztonsági övet ellenőrizték

Kapcsolódó hozzászólások