Tiszaújváros szolgálatában álltak

Nyugállományba vonulása alkalmából újabb nyolc személy vehette át a képviselő- testület által adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért önkormányzati kitüntetést. 

NÁCSA ANNA élelmezés ügyintéző 

Nácsa Anna közalkalmazotti jogviszonya 1993. augusztus 16-án kezdődött az Eötvös József Gimnáziumban élelmezés ügyintézőként. 2008 júliusától, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) megalakulását követően is ebben a munkakörben tevékenykedett tovább. Napi munkája során a közétkeztetési csoportvezető irányítása és ellenőrzése alatt biztosította az élelmezési csoport feladatainak folyamatos és zavartalan ellátását a hatályos jogszabályok figyelembevételével. Munkája során betartotta a pénz- és anyaggazdálkodásra, a számviteli rendre vonatkozó, valamint az intézmény belső szabályzataiban foglalt előírásokat. A tervezett ütemezés szerint gondoskodott az esedékes térítési díjak beszedéséről. Feladatait nagyon lelkiismeretesen, pontosan, precízen, a TIK és az intézmények érdekeit szem előtt tartva végezte, nagyban hozzájárulva ezzel az intézmény közétkeztetéssel járó tevékenységeinek zökkenőmentes lebonyolításához. Szakmai tapasztalatával, ismereteivel támogatta az élelmezési csoport munkáját, illetve ezen ismeretek átadásával segítette kollégái munkáját. A munkához való hozzáállása, problémamegoldó képessége példaértékű mindenki számára. Munkavégzését a gyorsaság, határozottság és a jogszerűség jellemezte. Feletteseivel, kollégáival, munkatársaival mindig közvetlen, segítőkész volt. Kiemelkedő munkájának elismeréseként 2016-ban „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban" évi díj kitüntetést kapott. Színvonalas munkájának elismeréseként, a köz szolgálatában végzett több mint 30 éves lelkiismeretes munkássága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült. 

VARGA MÁRIA szakács 

Varga Mária közalkalmazotti jogviszonya 1993. augusztus 16-án kezdődött az Eötvös József Gimnáziumban, ahol szakácsként helyezkedett el. 2008 júliusától, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) megalakulását követően is ebben a munkakörben és intézményben tevékenykedett tovább. 2020. június 1-től az Ezüsthíd Gondozóházban folytatta munkáját. Alapfeladata volt az étlapon szereplő ételféleségek előírt mennyiségben, minőségben és időben történő elkészítése, a konyhán dolgozó munkatársak munkájának felügyelete, irányítása. A diákok és a gondozóházi ellátottak is szerették ízletes, finom ételeit. Feladatát mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, pontosan, precízen a TIK és az intézmények érdekeit szem előtt tartva végezte. Empatikus személyiségéből adódóan kitűnő kapcsolatot alakított ki és tartott fent a kollégáival és az intézmények dolgozóival. A munkához való hozzáállására, munkavégzésére sosem volt panasz. Munkáját gyorsan, határozottan, a jogszabályi előírások figyelembevételével végezte. Következetes, rendszerető, határozott egyéniség, akire kollégái és vezetői mindig számíthattak, segítőkész és megbízható munkatársat ismerhettek meg benne. Színvonalas munkájának elismeréseként, Tiszaújváros közszolgálatában végzett több mint 30 éves lelkiismeretes munkássága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült. 

(A további hat kitüntetett életútját jövő heti számunkban ismertetjük.)

0
Új kazánok a könyvtárban
Robotok szépei

Kapcsolódó hozzászólások