A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot),

egyedülállók, gyám által nevelt gyermek esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2022. szeptember 30.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup