A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás)


A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2023. októberig tartó) kinevezés
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 880-10/2022., valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. július 01.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 08.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.
Poropatich Péter
intézményvezető


Content of popup