Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én, csütörtökön 10 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Nyilvános ülés:


1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek - kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - több részterületére szóló módosítása partnerségi egyeztetésének lezárására
3. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésével kapcsolatos döntésekre
4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésével kapcsolatos döntésekre
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, valamint a pályázatok elbírálási szempontrendszerének módosítására
6. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására
7. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos tevékenységéről
9. Tájékoztató a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról
Kérdések

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros képviselő-testületének a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján eseti jelleggel egyszeri támogatásra jogosultak azok a szociálisan rászorult kiskorú gyermeket nevelő személyek, akik életvitelszerűen tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási helyükön élnek, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450%-át (128.250 Ft).


A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén 44.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
2022. október 1. - 2022. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A gyermekes családok év végi támogatása és az egyszeri év végi támogatás együttesen nem állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

„Egészség mindenekelőtt 2022” rendezvény 2022. október 8-án a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben

TERVEZETT PROGRAMOK
A II. EMELETI TANÁCSKOZÓ HELYISÉGBEN

9:00 Megnyitó
A programot megnyitja: Pap Zsolt alpolgármester
9:15-9:35 „Mikor gyanús egy anyajegy” című előadás
Előadó: Dr. Almádi Tamás bőrgyógyász szakorvos
10:00-10:20 „Osteoporosis és D vitamin” című előadás
Előadó: Dr. Mihalik Emese reumatológus főorvos
11:00-11:20 Az infarktus és stroke tüneteinek felismerése, teendők
Előadó: Pap Zsolt mentőtiszt

TERVEZETT SZŰRŐVIZSGÁLATOK

9:30-14:00 között Covid-, és D-vitamin szűrés
Helye: laborhelyiség
10:00-12:00, 12:30-14:00 Melanoma szűrés
(Dr. Almádi Tamás bőrgyógyász szakorvos)
Helye: bőrgyógyászati szakrendelő
10:00-12:00 Lúdtalp és gerincferdülés szűrés
(Dr. Kazai Sándor ortopéd főorvos)
Helye: angiológiai szakrendelő
9:00-14:00 CO mérés dohányosoknak
Helye: fülészeti szakrendelő
10:00-14:00 Mozgásszervi blokk
(BEMER-ÁGY - mágneságy - és EDIT-GÉP - fájdalomcsillapítás - hatékonyságának tesztelése)
Helye: infúziós egység I. emelet
12:00 és 13:00 Post-COVID légzéstorna betanítása gyógytornászokkal
Helye: A épület II. emeleti tanácskozóhelyiség terasza

A rendezvény ideje alatt
a MASZKHASZNÁLAT KÖTELEZŐ!

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros képviselő-testületének a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján eseti jelleggel egyszeri év végi támogatásra jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, akik életvitelszerűen tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási helyükön élnek, valamint


- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik keresőtevékenységet folytatnak.
Egyszeri év végi támogatásra az a fentiekben meghatározott személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 460%-át (131.100 Ft), egyedül élők vagy egyedülállók esetén az 560%-át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 17.000 Ft, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft.
Házastársak és élettársak esetén az ellátás csak egy formanyomtatványon kérelmezhető. Az egyszeri év végi támogatás és a gyermekes családok év végi támogatása együttesen nem állapítható meg.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2022. október 1. - 2022. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup