Szavazás

Szavazni 2019. május 26-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig személyesen lehet.

A választópolgárnak igazolnia kell:
személyazonosságát
• magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)

és lakcímét
• lakcímkártyával,
• régi könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lakcímet

vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával.

Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét!

Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni nem lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy listára lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy + jellel.
Átjelentkezés
Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezési kérelmet 2019. május 22-én 16.00 óráig a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodánál nyújthat be. A választópolgár levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton május 22-én 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton május 24-én 16.00 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
A helyi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó választópolgárt felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így a választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.
Átjelentkezéssel szavazók, illetve települési szintű lakcímmel rendelkezők a 08. számú szavazókörben (Derkovits Művelődési Központ, Széchenyi út 2.) szavazhatnak.
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a lakcímére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig, vagy 2019. május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig, illetve az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási iroda a kérelmet elutasítja, úgy az - az indokolásban megjelölt ok kijavítását követően - ismételten benyújtható.

A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!

Helyi Választási Iroda


Content of popup