Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00, Évközi II. vasárnap.
Az „Imahét a keresztények egységéért” - a járványügyi helyzetre való tekintettel a történelmi egyházak helyi vezetőivel való egyeztetés alapján -, a szokott formában elmarad. Kérem, hogy imádságaikkal az országos online közvetítésekbe kapcsolódjanak be.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kellő távolság megtartását.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a vasárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák a részvételre.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honlapon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA
Hétfő - Zárva
Kedd – Vasárnap: 09.00 -18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása: a vírushelyzet miatt az irodában csak ügyeletet tartunk.
Kedd, szerda: 10.00-11.00. csütörtök, péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő! Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102
Görögkatolikus
Pénteken 7.50 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Kedden 7.50 Szent Liturgia.
Püspök atyánk körlevélben kiadott utasítása szerint a januárban szokásos házszenteléseket a járványügyi helyzet miatt a húsvét és pünkösd közötti időszakban fogjuk megtartani. Kérjük a kedves testvérek megértését.

Református
Istentiszteleteinket a megszokott rendben és időben templomainkban tartjuk, továbbá a városi alkalmat élőben is közvetítjük youtube csatornánkon (Tiszaújvárosi Református Egyházközség néven kereshető), amely facebook oldalunkról is közvetlen elérhető.
A magyar kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így az előírt higiéniai és biztonsági szabályok szigorú betartására kérjük a Testvéreket.
Tiszaszederkény:
• Úrnapi istentisztelet 2021. január 17-én, vasárnap 10 órakor
Tiszaújváros:
• Úrnapi istentisztelet 2021. január 17-én, vasárnap 11 órakor
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, bátorítsák szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot igényelnek, de visszatérhettünk templomainkba.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a perselypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet számlájára. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen célból történt a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egyházközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)

Fokozott őrzést és figyelmet kérnek a tiszaszederkényi református temetőbe a városlakók.
A gyakori lopások miatt a helyzet felháborító, az elhunytak hozzátartozói szomorúak, csalódottak és dühösek.
Napról napra több virág, díszelem, személyes apróság tűnik el a sírokról és urnákról, mely az anyagi kár mellett lelkileg is mélyen érinti a családokat. Ez az állapot már tarthatatlan!
Kérjük az illetékesek mielőbbi intézkedését a probléma megszüntetése érdekében.
(Név a szerkesztőségben)

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot január 17-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd január 18-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 

A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19 8-19 8-15


Content of popup