thumb kr zabos1„Mit akartok már egy ilyen vénembertől?” Itt cseng a fülemben karcos baritonja, és azt is látom, ahogy mosolyog közben. Mindig így kezdte, ha bekopogtattam hozzá egy riportért. Sokszor találkoztunk, ha áradt a Tisza, ha betegeskedett a szennyezéstől, de akkor is ő volt mindenek tudója, ha halakról, az élővilágról kérdezősködtünk. Szívesen járt be a városi tévé szerkesztőségébe is. Bejött, ha arra volt dolga, leült és beszélgetett. Bárkivel, mindenkivel, mindenféléről. Szerette az embereket, és ők is őt. Mi is szerettük az „öreget”. Tiszteltük.

thumb kr zabos2Mindenki ismerte. Dr. Zabos Géza lokálpatrióta volt. Szerette a városát, a közösséget, mindig aktívan tett is érte. Állatorvos volt, nagy horgász, a Tisza szerelmese és legjobb ismerője, önkormányzati képviselője volt a városnak, kutatta kedvenc folyóját és minden zegzugát bejárta, könyveket, tanulmányokat írt, filmes stábok hajózták vele végig a Tiszát, miközben ő mesélt, csak mesélt és mesélt.
Munkássága bekerült a helyi értékek közé, a Tiszaújváros Települési Értéktárba. Életét, pályáját bemutatva készült róla egy film is, és most egy kiállítás nyílt az ő tiszteletére a Hamvas Béla Városi Könyvtár aulájában, ahol a városlakók, a horgászegyesület és a család együtt idézték fel Géza bácsihoz fűződő emlékeiket.
- Szerencsére jutott nekem is a vele töltött horgászatokból, nagyon sok emlék fűz hozzá. Napjainkban már nem horgászok, de gyermekkoromban nagyon sok kedves pillanatot hozott a sok közös élmény - emlékszik vissza egyik unokája, Márkus Balázs. - Ő mindig nagyon aktív volt. Nem véletlenül kapta ezeket az elismeréseket, amiket itt ki is állítottak, állítottunk. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sűrűn találkozunk vele még ma is, hiszen olyan sok oldalról kötődik a város és a család is a tetteihez és mindahhoz, amit ő alkotott, aktívan él az életünkben, ha mondhatom így. Itt szeretnénk megköszönni, hogy ez a kiállítás létrejött, nagyon köszönjük a városi könyvtárnak és a horgászegyesületnek, hogy megszervezték, nagyon boldogok vagyunk, hogy ők is így őrzik és ápolják a munkásságát és az emlékét.
- Nekem nincs közös emlékem Géza bácsival, nem ismertem, de nagyon sokat hallottam róla az egyesületünk kapcsán is, sokan ismerték, sokat meséltek, így olyan, mintha én is ismerném. Meséltek a közös horgászatokról, a víz szeretetéről, és amit a legtöbbet hallottam, hogy igazán úgy élte meg a vizet és úgy horgászott, hogy szerette a Tiszát és szeretett visszaadni, nem csak elvenni tőle. Mi is igyekszünk a gyerek horgászoknak továbbadni ezt az életfelfogást - mondja Márton Károly, a Zabos Géza Horgász Egyesület tagja.
- A kiállítás anyagát a családtól, illetve a Zabos Géza Horgász Egyesülettől kaptuk, itt vannak a személyes tárgyai a tárlókban, a pipája, a horgászbotja, a fotói, diplomái, orvosi eszközei, de itt van például a díszpolgári oklevele is. Emléktárgyak tőle, fotók, amik az életét ábrázolják - vezet végig a kiállításon Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület titkára, a kiállítás szervezője. - Van a kiállításon például egy kisméretű faladik is, amit még Zabos Géza bácsi a Szabó családtól kapott ajándékba, ezt személyesen neki faragták, és készült róla egy film is, amit az értéktár honlapján nézhet meg bárki.
A kiállítást az idén 50 éves Zabos Géza Horgászegyesület elnöke, Kiss Béla nyitotta meg, aki köszöntőjében méltatta Géza bácsi tetteit.
- Én jóval később kezdtem el pecázni, mint ahogyan itt az egyesületi élet zajlott. Van néhány emlékem vele, de nem a horgászattal kapcsolatosan, hanem mint állatorvossal, később aztán jött a politika, önkormányzati képviselő volt az SZDSZ színeiben - mondja Kiss Béla. - Nagyon jó kiállítást rendeztek be, a horgász-
egyesületről szól szinte minden, ami a Géza bácsi életének része volt, és van itt olyan is, amit még én se tudtam, de megdöbbentőn sok az emlék. Nagyon szép munkát végzett a kiállítás előkészítője, le a kalappal a szervezők előtt. Nagyon fontos, hogy négy nagyon komoly írása van Géza bácsinak, de itt vannak a személyes holmijai is. Nagy dohányos volt, itt a pipája, vagy ami az íróasztalán volt, a turulszobor, illetve sok fotó a közéletből, mint önkormányzati képviselő. Van a városban emléktáblája, amit minden évben megkoszorúzunk, és az egyesületünknek is ő a névadója, ezzel is őrizzük az emlékét. Érdekes, hogy a kiállításon Tiszaszederkény régmúltja is ott van, az ipari építkezés, a lakótelep építése. Én nagyon jó ötletnek tartom, hogy bemutatják, nagyon jó kor-
ábrázolás ez. Hiszem, hogy csak úgy lehet értéket teremteni, ha nem szégyelljük, ha ismerjük múltunkat, visszatekintünk, és a tiszteletet, becsületet megadjuk azoknak, akik alkotómunkát végeztek ebben a faluban, vagy városban - mondta Kiss Béla.
berta


Content of popup