A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 2 fő részére
óvodai, iskolai
szociális segítő
munkakör betöltésére
Család- és Gyermekjóléti Központba.

Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés.
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 10/A. § alapján,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található),
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2110-15/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. december 03.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. december 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2110-15/2021. azonosító számon 2021. november 17. napján jelent meg.


Content of popup