A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális diagnózist készítő esetmenedzser munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- szociális diagnózis felvételét is végző esetmenedzser
- bővebben: 15/1998. NM rendelet, 1993. évi III. törvény
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti központ – szociális diagnózist készítő esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások,
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi igénylő – IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a fehér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
- Gyvt. nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2402-3/2020., valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2020. október 26.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. október 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet.


Content of popup