thumb kr unnep 3A hagyományos helyszíneken és a megszokott forgatókönyv szerint zajlottak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségek. A megemlékezések diákszónokai - a beszédíró pályázat helyezettjei - a történelmi események felidézése mellett a szabadság, az összefogás fontosságát hangsúlyozták.
A városi megemlékezések sora Tiszaszaderkény városrészben kezdődött. A Hősi emlékműnél - csakúgy, mint tavaly - a beszédíró pályázat második helyezettje, Illés Zsófia Panna, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium növendéke szólt a résztvevőkhöz.

Egy a haza, egy a cél

Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Tiszaszederkényiek!
Immár két és fél éve mondhatom otthonomnak Szederkényt, és megtiszteltetés, hogy újra én oszthatom meg Önökkel a gondolataimat nemzeti ünnepünkön szívemnek kedves arcokkal körülvéve - kezdte beszédét a szónok.
Úgy gondolom, hogy nincs köztünk olyan, aki számára ne hangozna ismerősen az Oláh Ibolya által előadott dalrészlet:
„Van egy ország, ahol álmomban jártam: Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát…/ Velem az ősök kérnek, engedd, hogy benned éljek tovább, ahogyan ők élnek bennem, Magyarország!”
Minden évben a mai napon életre keltjük a márciusi ifjak emlékét, és felidézzük a szabadságharc sorsdöntő pillanatait. 171 évvel ezelőtt néhány bátor fiatal bebizonyította, hogy nem kell nagy létszámú sereg vagy pusztító fegyver ahhoz, hogy nyomot hagyjanak történelmünkben. Csupán maréknyian voltak. Üres kézzel, mégis a legerősebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba az elnyomó hatalommal szemben. Hiába jöttek nehéz idők, ők nem hátráltak meg, töretlenül tartottak ki a haza mellett. Arany János szavait idézve:
„Nem kérdezték : sok-e az ellenség ?/ Olvasatlan próbáltak szerencsét;/ Tudták, a szerencse mindig ahhoz pártol, Kinek szive még a halálban is bátor.”
Tisztelt Megemlékezők!
Március 15-e több, mint egy történelemórán tanult dátum. De akkor mit is jelent ez a nap? Mindannyiunknak mást és mást. Tiszteletet, hűséget, szabadságot, példát. Hordoz magában egy olyan megfogalmazhatatlan érzést, amely halhatatlanná teszi a nemzet számára 1848-49 hőseit, akiknek hála ma itt lehetünk, együtt, és évszázadokon keresztül élteti az akkor történtek emlékét.
A márciusi ifjak harcoltak, és végül életüket adták hazánkért és a következő generációkért, így értünk is. Tartozunk minden magyar hősnek és magunknak is annyival, hogy együtt álmodunk meg egy szebb jövőt, és egy nemzetként harcolunk azért, hogy az álomból valóság legyen. Nem azért, mert kötelező, hanem azért mert összetartozunk, mert itt az otthonunk. Itt akarom, itt akarjuk elképzelni a jövőnket, az életünket.
Tisztelt Hallgatóság! Kedves Mai Márciusi Ifjak!
Forradalmárokra mindig szükség van. Igaz, napjainkban nem kell kardot fognunk, vérben és verítékben áznunk a győzelemért, mégis ezernyi változásra van szüksége az emberiségnek.
Mi, a XXI. század emberei is képesek vagyunk változást hozni a világ számára, hiszen mindannyiunkban megvan az az erő, amely évszázadokkal ezelőtt megvolt azon elődeinkben is, akik hittek és tettek egy szebb jövőért. Mindenki a maga módján harcolt: karddal, szóval, művészettel vagy épp egy segítő kézzel, de mindannyian akartak és mertek változtatni, kitűnni a tömegből. Most kell felemelni a fejünket, kivenni a zsebünkből a kezünket és szárnyat bontanunk.
Tiszaújváros számos lehetőséget kínál arra, hogy megmutathassuk, kik is vagyunk igazán. Működnek színtársulatok és különböző klubok, ahol új ismeretségeket köthetünk, illetve családdá kovácsolódhatunk össze, ezzel is erősítve a városon belüli összetartozást. Minden évben számos esemény kerül megrendezésre, ahol fontos szerepet játszik a hagyományőrzés és a kultúránk megismerése. Lehetőséget kapunk arra, hogy megmutassuk tehetségünket egy Ki mit tud?, egy önálló kiállítás vagy éppen egy beszédíró pályázat során, ahol hallathatjuk a hangunkat, ahol kifejthetjük a gondolatainkat, ahol megmutathatjuk, milyennek látjuk a körülöttünk levő világot. Városunk erős alapot ad ahhoz, hogy közelebb kerüljünk álmaink megvalósításához, és valami nagyot, építőt és értékeset alkossunk. Olyan elhivatottsággal kell küzdenünk, hogy beleremegjen a föld, és azoknak is felnyíljon a szeme, akiké még csukva van, hogy meglássák, mire lehetünk képesek. Szívvel-lélekkel kell tennünk a dolgunk, hogy motiváljuk és inspiráljuk egymást a közös cél elérésének érdekében. Ehhez azonban össze kell fognunk, hiszen Wass Albertet idézve: ,,Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
Kedves Ünneplők!
Nézzenek körbe! Nap, mint nap elmegyünk egymás mellett az utcán. Talán nem tudjuk a másik nevét, de mégsem vagyunk idegenek egymás számára. A legerősebb kapocs tart össze minket. Ez az, amely évszázadok óta több millió embert köt össze országhatárokon belül és kívül, minden nehézséget átvészelve: Egy a múlt, egy a cél, egy a haza, egy a vér. Egyek vagyunk.
A beszédet követően a Kulissza Játékszín, a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör adott ünnepi műsort, majd az emlékezők helyezték el koszorúikat, virágaikat az emlékmű talapzatánál.
Az ünnepi program Tiszaújvárosban folytatódott. A református templom elől induló fáklyás felvonulók útja a Petőfi szoborig vezetett, ahol szintén az egy évvel ezelőtti szónok, Kelemen Alíz, az Eötvös középiskola tanulója - a beszéd-
író pályázat első helyezettje - szólt a hallgatósághoz.

Szabadság mindenek felett

Szabadság. Vajon mit is rejt magában ez a szó? Tudományos meghatározás szerint a kívánt tett megvalósításának lehetőségét értjük alatta, ám talán szívünk mélyén mind tudjuk, hogy ennél sokkal többet jelent.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
A magyar nemzet meghatározó napra virradt 1848. március 15-én. Egy olyan napra, amit az egész világtörténelem eszébe vésett s, amire azóta is a magyar nép legfontosabb ünnepnapjaként tekintünk.
„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe…” - mondta Arany János. Ezen a napon a magyarság együttes erővel lépett fel a Habsburgokkal szemben és harcba szállt a szabadságért, amit mi már magától értetődőnek tekintünk, mégis oly sok erőfeszítésbe került kivívni. A fiatal forradalmárok fáradhatatlanul küzdöttek, céljaik mind ma már természetesnek vélt, egyszerű dolgok voltak, ahogy a 12 pontban is olvashatjuk: egyenlőség, szabadság, testvériség.
De vajon eleget teszünk-e mi, a mai kor emberei azért, hogy küzdelmük és áldozataik ne váljanak az idővel hiábavalóvá? Ha eszünkbe jut a szó, szabadság, ez a súlyos fáradalmak árán kivívott, törékeny kincs, mire gondolunk? Szabadnak érezzük-e magunkat ebben a pillanatban? Az 1848-’49-es forradalom és szabadságharc hőseinek sikerült kivívniuk, s gyakran mi mégis eldobjuk magunktól anélkül, hogy észrevennénk. Elvárásoknak próbálunk megfelelni, a környezetünk által felállított mércéknek próbálunk eleget tenni, igyekszünk minden feladatot teljesíteni, és gondolkodás nélkül rohanunk az idővel észre sem véve a legnagyobb ajándékot, amit kaphatunk. A szabadságot. Hogy azt tehetünk, amit igazán szeretnénk. De vajon élünk-e ezzel a lehetőséggel, miközben önmagunkat hajszolva próbálunk minél többet és többet teljesíteni? Gondolunk-e a szabadságra, miközben a közösség elvárásai határozzák meg életünket, miközben mind próbálunk megfelelni egy bizonyos személynek, vagy egy bizonyos jónak vélt ideának? Létezik-e még a szabadságunk és mégis ki tehet arról, ha a szívünk mélyén észrevesszük, hogy nem érezzük magunkat szabadnak?
A válasz egyszerű: mi vagyunk ennek okai. Nem a közösség, nem a világ, nem a környezetünk. Hanem mi. Elvesszük magunktól a saját életünk szabadságát.
Bartók Lajos szavait idézve: „…a nagy március nagy ifjuságának örökösei, a szabadságot, amit ők kivívtak, nektek kell békében megőrzeni!”
A mi feladatunk tehát, hogy vigyázzunk azokra a felbecsülhetetlen értékű, megfoghatatlan dolgokra, amelyekért elődeink hosszú küzdelmekkel fizettek, hogy aztán ránk hagyhassák. Vigyáznunk kell rájuk és meg kell őriznünk őket az utókornak példát mutatva arról, hogy a legfontosabb értékek az életben itt vannak előttünk, csak észre kell vennünk őket.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt a magyar nemzet példát mutatott az egész világnak kitartásával és az összefogás erejével, amellyel kivívták a szabadságot. Ezért fontos, hogy minden évben emlékezzünk a hősök tetteire, és ne felejtsük el, mennyi küzdelem és áldozat kellett ahhoz, hogy elérjék azt az egyszerű, megfizethetetlen értéket, amely ma némán vesz körül mindannyiunkat.
Tisztelt Hallgatóság! Kedves Tiszaújvárosiak!
Akármit értünk is a szabadság fogalma alatt, gondolhatunk rá, mint a kívánt tett megvalósításának lehetőségére, vagy éppen, mint idegen erőtől való függetlenségre, a lényeg, hogy tudnunk kell szabadnak érezni magunkat saját döntéseink alapján. Nekünk kell tennünk arról, hogy belső gátjaink leküzdésével kiteljesedve, szabadon élhessünk akármilyen környezet is vesz körbe minket. Ne ítélkezzünk egymás felett, és mi se próbáljunk mások elvárásai szerint élni. Így őrizhetjük meg azt az ajándékot, amit elődeink adtak nekünk és, amit aztán így majd mi is képesek leszünk továbbadni.
Esnagy József szavait idézve: „Szabad csak akkor vagy, ha nem vagy szolgája még magadnak sem.”
Az ünnepi beszédet követően a Pántlika Néptáncegyüttes és az Eötvös Diákszínpad adott ünnepi műsort, mely után a résztvevők koszorúkat, virágokat helyeztek el a Petőfi szobornál.

Egyetértés, békesség

A koszorúzás után a Derkovits Művelődési Központban folytatódott az ünnepség. A színházteremben Váradi László ünnepi zongorajátékát hallgathatta meg a közönség, majd Bráz György polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.
- Mozgalmas napokon vagyunk túl, hiszen tegnap is, ma is március 15-ét ünnepeltük - mondta. - Elmentem minden ünnepségre, mert kíváncsi voltam, hogy hogyan ünnepel Tiszaújváros. A mi ünnepségeink mások, mint az országban nagyon sok helyen, mert sok-sok évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy mi együtt ünnepelünk. Együtt, mert Tiszaújváros a közös otthonunk, és hogy van az, hogy nem tudunk leülni egymással, örülni egymás sikereinek, esetleg vigasztalni egymást, amikor bánkódunk. És erre a legalkalmasabbak a nemzeti ünnepeink. Azt is eldöntöttük évekkel ezelőtt, hogy pályázatot fogunk kiírni, egyrészt hogy meghallgassuk, hogyan gondolkodnak a fiatalok március 15-éről. Másrészt nem akartuk, hogy a nagypolitika elrontsa az ünnepünket. Láthatjuk, hogy mi zajlik, mi van a világban, de az országunkban is, és nem tudunk örülni még a nemzeti ünnepeink alkalmával sem. Az elmúlt néhány év, vagy évtized - ez 2007 óta van így - bebizonyította, hogy jól döntöttünk. Jól döntöttünk, mert tudunk örülni. Tudunk örülni, amikor hallgatjuk a fiatalokat, az ifjú szónokokat, hogy mit is gondolnak ők a világról, hogyan is gondolkodnak róla. Azt tudom mondani az ünnepi beszédek meghallgatása után, hogy igenis ezek a fiatalok szeretik a hazájukat. Ezekben van hazaszeretet. Ezek a fiatalok értik azt, hogy 1848-49-ben miért is emelték fel a szavukat, miért is küzdöttek az akkori forradalmárok. Sok fiatal elmondta a beszédében, hogy nagyon fontos az összetartozás. Úgy, mint egy családban is. Vagy úgy, mint egy városban. Vagy úgy, mint ahogy kellene egy országban. Vagy mint ahogy kellene egy földrészen. Azt is elmondták, hogy mennyire fontos a béke. Legyünk büszkék arra, hogy ebben a városban nagyon békésen tudjuk megélni, nemcsak az ünnepeinket, hanem a hétköznapjainkat is. És aki ott volt most az ünnepségen a koszorúzásnál, láthatta, hogy ott volt mindenki. Ott volt a város képviselő-testülete, ott voltak a politikai pártok, ott voltak azok a kis közösségek, akiknek fontos ez a város. És ott voltak a város polgárai is. Örültem annak, hogy a fiatalok, akik az ünnepi beszédeket mondták, azok értik, hogy mit kíván a magyar nemzet. Sokszor elmondták, és nagyon sok ünnepi beszédben elhangzik, hogy legyen béke, szabadság, egyetértés. De azt látjuk, hogy az ünnepnapokon ez megfogalmazódik, és a hétköznapokban kicsit másképp működnek a dolgok. Szerintem Tiszaújvárosban ez másképp van. Tiszaújvárosban a hétköznapokon is egyetértés van, és békesség. Valószínűleg ez azért van, mert felismertük, hogy nem csak a jelenünk közös, és nem csak a múltunk volt közös, hanem a jövőnk is közös. Felismerték az itt élő emberek azt, hogy dolgozni kell tisztességgel, becsülettel, hogy ez a város tudjon működni és tudjon fejlődni. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert szinte kivétel nélkül ilyen emberek lakják ezt a várost - mondta a polgármester, majd a kitüntetetteket köszöntötte.
Dr. Fülöp György alpolgármester a beszédíró pályázat résztvevőit, helyezettjeit köszöntötte, méltatva teljesítményüket.
Ezt követően a két tisztségviselő átadta a képviselő-testület által adományozott ágazati kitüntetéseket.
F. L.

thumb kr sodras 1Ismét nagy fába vágta fejszéjét a Sodrás Amatőr Színtársulat. A Fenyő Miklós életét feldolgozó Made in Hungária filmet alapul véve három felvonásos zenés színdarabbal lépnek a közönség elé áprilisban.
Már csak az utolsó simítások vannak hátra, készek a jelmezek, a díszlet is áll már a Tiszaszederkényi Művelődési Ház színpadán. Hétfő késő délután van, hamarosan kezdődik a próba, sorra „futnak be” a társulati tagok. Fiatalok, idősebbek, régiek és újak egyaránt. Percek alatt tele az öltöző, a színpad, a nézőtér, nagy a nyüzsgés ilyenkor. Aztán szétnyílik a függöny, s mint egy időutazás, a hatvanas években találjuk magunkat.
- A darabnak a Rockabilly Hungary címet adtuk - mondja Jézsó Éva rendező - Többnyire a Hungária együttes dalai hangzanak el, rock&roll minden mennyiségben, erre számíthat a közönség. Minden évben azt mondjuk, hogy nagyon nehéz darabot viszünk színpadra, de most is bátran ki merem ezt jelenteni. A táncos próbákat már tavaly januárban elkezdtük, huszonöt koreográfia lesz a darabban. Három felvonás, majdnem három óra, iszonyatosan nehéz munka. A legnagyobb nehézséget talán az jelentette, hogy a történet fiatalokról szól, és azok a fiataloknak, akik játsszák ezeket a szerepeket, nekik ez teljesen idegen volt. Nagyon sok történetet el kellett mesélnünk ahhoz, hogy ez a szellemiség, világ, kultúra érhető legyen számukra.
thumb kr sodras 2- Hogy áll most a darab?
- Azt gondolom, hogy készen állunk, most már csak finomítgatnunk kell. Nagyon büszke vagyok a társulatra, sok tehetséges tagunk van. A történet pedig humoros, vidám, sok zenével, amiket szerintem a fiatalok is ismernek.
A bemutató április 13-án lesz a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, másnap pedig újra színpadra lépnek majd. Gyivák Bálint két éve csatlakozott a Sodrás társulatához, nem áll tőle távol a színpad, rendszeresen fellép iskolai rendezvényeken, a Szederkényi Ki Mit Tud-on és más rendezvényeken.
- Éva kért meg, hogy szerepeljek ebben a darabban - mondja Bálint -, én pedig örömmel mondtam igent, nekem is nagy kihívás. Új élmény, hogy egy társulat tagjaként állhatok színpadra, de nagyon könnyen befogadott a társaság, imádok szerepelni, a színpad a mindenem. A karakter, akit játszom, Rudi, aki a darab elején még nagyon hűséges Rönéhez, a bandavezérhez, és próbál mindenkihez igazodni, de van egy álma, hogy cukrász legyen. Fél ugyan a rendszertől, de próbál igazodni hozzá, de az amerikai életérzés, a rock&roll végig jelen van az életében.
A bandavezér szerepében Vágási Zoltánt láthatja a közönség.
- A rosszfiú, a zenekarvezető, a bandavezér egyben - mondja Zoltán - eléggé összetett ez a szerep, hisz el kell játszanom a szerelmest, a sértődöttet, a bandavezért is egyben. A táncosokra nagyon sok feladat hárul ebben a darabban, rengeteg koreográfia van, és a sok dal is nagy kihívást jelentett.
Fodor Petra

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 27. (szerda) 19.00 óra
Száll a kakukk fészkére - Színházi világnap 2019
Orlai Produkció
Jegyek kaphatóak a művelődési központ jegypénztárában.
Március 28. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Frankofónia - Ez is Franciaország! Fedezd fel a tengerentúli megyéket!
Francia est az Eötvös diákjainak közreműködésével
Április 6. (szombat) 18.00 óra
Légy jó mindhalálig
musical 2 részben a Mezőcsáti Színtársulat előadásában
Jegyek kaphatóak a művelődési központ jegypénztárában.
Derko MiniGaléria
Papp Csilla olajfestmény kiállítása
Látogatható: március 7- április 8.
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Március 26. (kedd) 17.00 óra
Korbely István festőművész kiállításának megnyitója
Látogatható: május 3-ig
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Március 21. (csütörtök) 17.00 óra
Csütörtöki töri - A Gyűrük Ura egy történész szemüvegén keresztül
Előadó: Lenár Vilmos, történészhallgató
Március 22. (péntek)
Szederkényi Ki Mit Tud?
Részletes program a plakátokon.
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Olvass és írj Anne Frankkal
kiállítás
Látogatható: március 5. és 29. között.
Március 21. (csütörtök) 17.00 óra
ÖkoKalauz
Az öko kertészkedés alapjai - Szelíd növényvédelem
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet munkatársa
Március 22. (péntek) 17.00 óra
„A könyv: nagyítóüveg”
felnőtteknek szóló gondolatébresztő beszélgetés
Témánk: A lelki állóképesség megteremtése
Vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Március 22. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Március 26. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 

a KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére
pályázatot hirdet
Ady Endrével kapcsolatos SZÓFELHŐ készítésére.
A szófelhők készülhetnek online számítógépes programmal (pl. wordart), vagy kézi technikával.
A beküldött pályaműveket közzétesszük Facebook oldalunkon.
A legtöbb lájkot kapó alkotás készítője jutalomban részesül.
Mutassa meg kreativitását, ügyességét!
Az elkészült alkotások leadhatók személyesen a könyvtárban, elküldhetők e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre,
vagy messenger üzenetben (hamvasbelakonyvtar).
Beküldési határidő: 2019. április 5.

Március 21., csütörtök
9:00 Héthatár: Konténerváros - Üzenetben értesít a rendelő - A kidobott tábla története - Parlamenti vita Cambridge-ben - Sodrás rock and roll - Március 15-ei ünnepségek – Sajtónap - Sport
Hétről-Hétre: Városunk kitüntetettjei - Közelmúlt


Március 25., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK - KTE Dunaaszfalt felnőtt bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről
Utána: Az FC Tiszaújváros - ESMTK felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről


Március 27., szerda
18:00 Héthatár: Foglalkoztatási tanácsülés - TeSzedd Most! - Ki mit tud Szederkényben - Jubiláló koromgyár - Kiállítás - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Csillaglesen - Közelmúlt - Triatlon


Március 28., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Kedves Érdeklődő Szülők!
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába szeretettel várjuk Önöket iskolába készülő gyermekeikkel együtt
bemutató óráinkra 2019. március 25-29. között,
valamint a 2019. március 27-én
16.30 órakor kezdődő
Beiskolázási szülői tájékoztatóra!
Ismerkedjenek meg képzési kínálatunkkal,
pillantsanak be iskolánk életébe!
Részletes információ iskolánk honlapjain www.kazinczyrefi.hu, www.kazinczyreformatus.hu, valamint az óvodákba eljuttatott tájékoztatóban olvasható. Iskolanyitogató foglalkozásaink szerdánként továbbra is látogathatóak!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

Tisztelt Nyugdíjas Barátunk!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ebben az évben már tizenötödik alkalommal rendezi meg a
BALOGH SÁNDOR VERSÍRÓ-VERSMONDÓ GÁLÁT!
Ez 2019. április 11-én 14 00 órakor lesz az egyesület székhelyén.
(3580, Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset író „szépkorú” társunkat, akik az alábbi kategóriákban szívesen fellépnének.
- Saját vers elmondása
- Balogh Sándor versének tolmácsolása
- Kedvenc vers mondása
Minden kategóriát külön díjazunk és közönségdíjat is kiosztunk.
Egy fő több kategóriában is jelentkezhet.
Jelentkezni április 8-ig lehet személyesen az egyesület irodájában, e-mailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy írásban. ( cím: lásd fent.) A jelentkezéskor a kategóriát meg kell jelölni és le kell adni a verset.
Nagyon szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének, és ezzel méltóképpen emlékeznénk a gála névadójára. Ha a környezetében ismer olyan nyugdíjast, aki verset ír, vagy mond, kérjük tolmácsolja neki is a felhívást.
Varjas Lászlóné az egyesület elnöke


Content of popup