A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.
A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.
A fentiekre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges az alábbi esetekben:
- kereskedelmi működési engedély,
- telepengedély,
- vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásával kapcsolatos engedélyek (pl. kutak engedélyezése).
A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.
Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg, melynek az alábbi bejelentési módok felelnek meg:
- az ügyfélkapu útján,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
- e-mail útján (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentés is csak ezen az úton történhet.
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell, hogy tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezés történik, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál a bejelentés fogadására e-mail útján történő bejelentés esetén kizárólag a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld a bejelentő részére.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup